Artikler fra netværksgruppen for 100 % økologisk fodring

Fonden for Økologisk Landbrug

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.
Netværksgruppen blev etableret under den internationale konference "Aminosyre forsyninger til fjerkræ og svin, når foderet er 100 % økologisk" afholdt på Koldkærgaard Konferencecenter d. 4. november 2010.

Denne side indeholder artikler fra netværksgruppen på dansk. 

 

Gruppen består af 30 personer fra 10 forskellige lande. Formålet med gruppen er ved netværksaktiviteter, bl.a. at skrive artikler, udveksling af viden, information om nuværende og fremtidige aktiviteter for at bane vejen for en 100 % økologisk fodring af enmavede dyr i Europa.

Hampefrøproduktion i udlandet - især Canada

Hamp til frø, udbytte og høst

Målstreg for ren økofodring udskudt 3 år.

Muligheder for at fodre ikke-drøvtyggere med 100 % økologisk foder.

Udfordringer i 100 % økologisk fodring af fjerkræ.