Infomøder om hamp som økologisk proteinkilde i 2011

Fonden for Økologisk Landbrug

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.
Landmænd, forarbejdere af hampefrø, økologiske husdyrproducenter, foderstofbranchen m.fl. inviteres til en orientering om mulighederne for at dyrke hamp til modenhed allerede i 2011.

Fra 2012 skal foder til økologiske husdyr være 100 pct. økologisk. Det betyder, at de økologiske foderblandinger til svin og fjerkræ ikke længere kan afbalanceres med konventionelt majsgluten og kartoffelprotein.  

Hampeprotein er særdeles interessant med en fin aminosyresammensætning og kunne være et godt supplement som proteinfoderkilde til erstatning af de konventionelle proteinfodermidler, der i dag tilsættes de økologiske svine- og fjerkræfoderblandinger. Men kan vi dyrke hamp til modenhed og høste modne frø - også økologisk? 

Ved to orienteringsmøder inviterer vi landmænd, forarbejdere af hampefrø, økologiske husdyrproducenter, foderstofbranchen, m.fl. for at orientere om mulighederne for at dyrke hamp til modenhed allerede i 2011.  

Hør bl.a. om:

  • Dyrkning af hamp til modenhed
  • Høst
  • Godkendelse som hampeavlere
  • Fodring med øko- hampeprotein m.v.
  • Fremstilling af olie og proteinkage
  • Anvendelse af biprodukter
  • Dækningsbidrag

Tid og sted

Den 22. marts 2011 kl. 13.00-16.00 på
Landboforeningen Gefion
Fulbyvej 15
4180 Sorø
Program

Den 24. marts 2011 kl. 13.00-16.00 på
Vejlsøhus Konferencecenter (ved Ferskvandscentret Aqua)
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Program

Tilmelding og pris

Tilmelding nødvendig senest den 18. marts til Vibeke Finderup, vfc@vfl.dk, tlf. 8740 5377. 

Det er gratis at deltage. 

Infomøderne afholdes i samarbejde med Videncentret for Landbrug, Økologi og AgroTech A/S. 

Projektet er støttet af midler fra Fonden for Økologisk Landbrug.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.