Projektansvarlig

Økologisk majs- og hampeprotein som højværdiprotein til fjerkræ og svin

Projektets formål og indhold

At demonstrere metoder til dyrkning og forarbejdning af økologisk majs og hamp med henblik på at fremstille højværdiprotein, der, når der fra 2012 skal fodres 100 % økologisk, kan erstatte de konventionelle proteinfodermidler, som i dag tilsættes de økologiske svine- og fjerkræfoderblandinger.Endvidere er det projektets formål at udbrede kendskabet hos økologiske landmænd, forarbejdningsindustrien og foderindustrien til problemets karakter og løsningerne herpå, således at hele produktionskæden motiveres til at sætte en erhvervsmæssig produktion af økologisk hampe– og majsprotein i gang. I 2011 skal der igangsættes en kampagne for at få danske landmænd til at dyrke økologisk hamp i erhvervsmæssig skala. På europæisk plan skal der via et netværkssamarbejde arbejdes på at sætte initiativer i gang i flere lande, både med henblik på hampedyrkning, men også med hensyn til fremstilling af økologisk majsgluten.

Infomøder om hamp som økologisk proteinkilde i 2011

Landmænd, forarbejdere af hampefrø, økologiske husdyrproducenter, foderstofbranchen m.fl. inviteres til en orientering om mulighederne for at dyrke hamp til modenhed allerede i 2011.

Infomøde om hamp som økologisk proteinkilde i 2011

Program for infomøde den 22. marts 2011 på Landboforeningen Gefion

Infomøde den 24. marts om hamp som økologisk proteinkilde

Program for infomøde den 24. marts 2011 på Vejlsøhus Konferencecenter i Silkeborg

Dyrkningsvejledning om økologisk industrihamp til frøproduktion

Økologisk industrihamp til frøproduktion er aktuel i forbindelse med at foder til økologiske husdyr være 100 pct. økologisk fra 2012. Læs den nye dyrkningsvejledning.

100 % organic feeding of monogastrics

The provision of nutritionally adequate 100% organic diets to monogastrics is a complex subject. The paper was written before The EU-Commission decided to postpone the date for 100 % organic feeding of monogatrics.

Artikler fra netværksgruppen for 100 % økologisk fodring

Netværksgruppen blev etableret under den internationale konference "Aminosyre forsyninger til fjerkræ og svin, når foderet er 100 % økologisk" afholdt på Koldkærgaard Konferencecenter d. 4. november 2010.

Papers from the Networking Group on 100 % organic feeding

The Networking Group was established during The International Conference “Amino acid supply for poultry and Pigs when feed is 100 % organic” held at Koldkaergaard Conference Centre 4´th November 2010.

Målstreg for ren økofodring udskudt 3 år

Den oprindelige dato for overgang til 100 procent økologisk fodring af svin og fjerkræ er 1. januar 2012, men EU kommissionen lægger nu op til en udskydelse på 3 år.

The feasibility og feeding non-ruminants a 100 & organic diet

The provision of nutritional adequate 100 % organic diets to monogastrics is a complex subject. The paper was written before The EU-Comission decided to postpone the date for 100 % organic feeding of monogastrics.

Muligheden for at fodre "ikke drøvtyggere" med 100 % økologisk foder

100 % økologisk fodring af enmavede dyr er en komples opgave. Artiklen er skrevet inden EU-Kommissionen besluttede at udsætte datoen for 100 % økologisk fodring af enmavede dyr.

Challenges in feeding 100 % organic feed to poultry

It is af great challenge to put together balanced 100 % organic feeds for poultry. This paper vas written before the EU Commission decided to postpone the date of transition to 100 % organic feeding.

Udfordringer i 100 % økologisk fodring af fjerkræ

Det er en stor udfordring at sammensætte velafbalancerede 100 % økologiske foderblan-dinger til fjerkræ. Artiklen er skrevet inden EU-Kommissionen besluttede at udskyde tidspunktet for overgang til 100 % økologisk fodring.

Challenges in 100 % organic feeding of poultry

It is a great challenge to put together balanced 100 % organic feeds for poultry. This paper was written before the EU Commission decided to postpone the date of transition to 100 % organic feeding.

Udfordringer i 100 % økologisk fodring af fjerkræ

Det er en stor udfordring at sammensætte velafbalancerede 100 % økologiske foderblandinger til fjerkræ. Artiklen er skrevet inden EU-Kommissionen besluttede at udskyde tidspunktet for overgang til 100 % økologisk fodring.

Fodring af ”ikke drøvtyggere” med 100 % økologisk foder

100 % økologisk fodring af enmavede dyr er en kompleks opgave. Artiklen er skrevet inden EU-Kommissionen besluttede at udsætte datoen for 100 % økologisk fodring af enmavede dyr.

Kvalitet af hampefrø til højværdifødevarer og -foder

I de seneste to år, 2010 og 2011, har der været dyrket økologisk hampefrø til modenhed for at opnå erfaring med dyrkning af en ny afgrøde, og anvende hampefrøet til fodring samt presning af frøet til højværdiolier og -proteinkage.

Hamp til frø, udbytte og høst

Hampfrø og -kage er relevante højværdi proteinfodermidler til fjerkræ og svin på grund af deres høje indhold af aminosyrerne methionin og cystin.

Regan Organic Produce Ltd.

An article on organic farming. Mary Regan is a member of the Network group on a 100 pct. organic feed for pigs an poultry.

Hampefrøproduktion i udlandet, især Canada

Produktionen af hampefrø på verdensplan, ikke mindst i Canada, er i stigning, og retter sig mod en række nye spændende markeder til højværdiprodukter som olie og protein til human ernæring, kosmetik m.v.

Danskdyrkede hampefrø til foderproduktion 2011

Note til Månedsnyt om økologi fra Videncentret for Landbrug og Landbrug & Fødevarer, februar 2011.

Challenges of feeding 100 % organic feed

Indlæg til Nordic Poultry Conference, København 8. - 9. november 2011.

Hvorfor økologisk hamp til modenhed?

Behov for højkvalitetsprotein.

Muligheder for at opfylde proteinbehovet for énmavede husdyr med økologiske proteinkilder

Plantedirektoratet har bedt Aarhus Universitet om en kortfattet redegørelse om mulighederne.

Nordic Poultry Conference, Copenhagen 9 - 10th November 2011

Chalenges of feeding 100 % organic feed.

Økologer vil dyrke hamp

Flere økologiske svine- og fjerkræproducenter viser interesse for at dyrke hamp til foder.

Approaches for 100 percent organic feed to organic poultry in Sweden

Organic poultry production in Sweden is increasing rapidly. Researchers, advisers and farmers are working hard to find organic protein sources for their organic poultry. The Networking Group for 100 % organic feeding, Åsa Odelros, Sweden

Wege zur Verwirklichung der Futterversorgung von Ökogeflügel mit 100 Prozent landwirtschaftlichen Futtermittel aus ökologischer Herkunft

Dr. Friedhelm Deerberg is a member of the Networking group on 100 pct. organic feed for pigs and poultry. The article is in german.

Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder

Hampeprodukter, herunder både frø og kage er interessante råvarer i økologisk fjerkræfoder på grund af det høje indhold af protein, kombineret med en god aminosyreprofil.

Analyseresultater - næringsstofindhold i hampefrø, hampekage og ribbehøstet hamp

FØL Faglig beretning 2011 - Økologisk Majs- og hampeprotein til fjerkræ og svin

Faglig beretning 2011 til Fonden for Økologisk Landbrug.


Foto af Karen Munk Nielsen - Hamp som økologisk proteinkilde. Infomøde marts 2011

Behov for højkvalitetsprotein

Behov for højkvalitetsprotein - økologisk hamp til modenhed

Hampekage som foder til økologiske svin og fjerkræ

Hampekage som foder til økologiske svin og fjerkræ. Fodringsforsøg, råvareindhold og resultater.

Hamp som økologisk proteinkilde i 2011

20 års erfaring indenfor plantefibre. Økologisk industrihamp som proteinkilde.

LD Afrapportering Udviklingsprojekt Økologisk majs- og hampeprotein til Fjerkræ og svin