Dyrkningsvejledning om økologisk industrihamp til frøproduktion

Fonden for Økologisk Landbrug

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.
Økologisk industrihamp til frøproduktion er aktuel i forbindelse med at foder til økologiske husdyr være 100 pct. økologisk fra 2012. Læs den nye dyrkningsvejledning.

Fra 2012 skal foder til økologiske husdyr være 100 pct. økologisk. Det betyder, at de økologiske foderblandinger til svin og fjerkræ ikke længere kan afbalanceres med konventionelt majsgluten og kartoffelprotein.

Hampeprotein er særdeles interessant med en fin aminosyresammensætning og kunne være et godt supplement som proteinfoderkilde til erstatning af de konventionelle proteinfodermidler, der i dag tilsættes de økologiske svine- og fjerkræfoderblandinger. Men kan vi dyrke hamp til modenhed og høste modne frø - også økologisk?

Læs mere om dyrkning af økologisk hamp til modenhed og høst af frø i dyrkningsvejledning til økologisk industrihamp til frø.

Der afholdes Info-møder om hamp som økologisk proteinkilde i 2011. Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.