Projektansvarlig

Afgræsning - også en del af fremtidens kvægbrug

Det overordnede formål med projektet er at teste og demonstrere et ”helhedsorienteret” beslutningsgrundlag for valg af afgræsning under forskellige produktionsforhold og derved understøtte, at afgræsning kan være en del af fremtidens kvægbrug. Projektet vil demonstrere nye måder at praktisere afgræsning på for  forskellige dyregrupper og nye metoder til forbedret græsmarksstyring på større kvægbrug.

Produktionsstyring og herunder afgræsning i større besætninger

På konventionelle bedrifter med over 100 årskøer afgræsser køerne på 25 procent af bedrifterne, mens kvierne afgræsser på 62 procent af bedrifterne.

Automatisk måling af græstilbuddet i marken med græsmåler fra New Zealand

Økologisk Landsforening marts 2010

Afgræsning med malkekvæg

De konventionelle malkekøer på græs tilbringer generelt færre timer på marken og optager færre FE græs end de økologiske køer.

Valg af sommerfodringssystem til malkekvæg

For lidt areal, mange veje og stor afstand til afgræsningsmarkerne er nogle af barriererne for afgræsning, mens besætningsstørrelsen indtil 400 køer betyder mindre.

Produktionssystemer i danske malkekvægbedrifter

Malkekvægbedrifterne har stort set samme produktionsgrundlag i form af DE pr. ha, mælkeydelse pr. årsko og foderforsyning uanset besætningsstørrelse, men at omfanget af økologi og anvendelse af afgræsning falder med stigende besætningsstørrelse.

Afgørende faktorer for valg af afgræsning

For lidt areal, mange veje og stor afstand til afgræsningsmarkerne er nogle af barriererne for valg af afgræsning. Til gengæld er AMS tilsyneladende ikke en barriere. Det viser en stor spørgeskemaundersøgelse blandt bedrifter med over 100 årskøer.

Forskel i sæsonvariationerne i fedt- og proteinprocenten mellem racer

Besætninger med Jersey køer har ikke kun en højere fedt- og proteinprocent end besætninger af stor race, de har generelt også en langt større sæsonvariation i fedt- og proteinprocent niveauet (mere end 50 % højere). Derudover har besætninger med

Færre køer dør, hvis de sendes på græs

Artikel fra LandbrugsAvisen, 14. maj 2010

Lavere dødelighed og græsset trækker stadig

Artikler fra Magasinet Kvæg, maj 2010

Resultater fra besætningsbesøg i 2010

Rapport vedr. velfærdsvurdering i malkekvægbesætninger, der praktiserer afgræsning.

Sådan skrues foderforsyningen rigtigt sammen

– strategier for græs og majs Bilag til indlæg på Plantekongressen 2010

Ude eller inde – det er spørgsmålet

Artikel i Bovilogisk februar 2010

Robuste kalve på græs

Artikel i Bovilogisk april 2010

Løbekvier og goldkøer skal også på græs

Artikel i Bovilogisk april 2010

Send køerne på græs og tjen (måske) penge

Artikel i Magasinet Kvæg maj 2010

Måler græshøjden når du kører i marken

Artikel i Magasinet Kvæg maj 2010

Økologer har græsmåler med på Agromek

Artikel i Maskinbladet november 2010