Projektansvarlig

Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter

Projektet vil demonstrere praktisk anvendelige værktøjer, som skal skabe system og systematik omkring arbejdsopgaverne på kvægbedriften gennem fokus på arbejdsorganisering og arbejdsplanlægning. Derudover vil projektet udbygge standardarbejdsbeskrivelser (SOP´s) fra projektåret 2009. Logistikdelen fokuserer på metoder til, at den enkelte landmand skal kunne opnå økonomiske resultatforbedringer gennem rationaliseringer af de daglige arbejdsgange.

Tidsregistrering i stalden

Skema til brug ved arbejdsplanlægning

Interviewguide øvrige aktiviteter

Til brug i forbindelse med arbejdsplanlægning

Tidsregistrering - definition

Til brug i forbindelse emd arbejdsplanlægning

Aktivitetsmatrice inkl costdrivere

Til brug i forbindelse med arbejdsplanlægning

ABC_anbefaling_til_kontering

Til intern brug - arbejdsplanlægning

LM Lemvig

Arbejdsplanlægning

LM LRØ

Arbejdsplanlægning

ABC projekt LRØ

Demoprojekt - Aktivitetsbaseret omkostningsstyring på kvægbedrifter, januar 2010

Lemvig statusmøde 12.05.10

Arbedjsplanlægning

LRØ statusmøde 29.04.10

Arbejdsplanlægning

ABC begreber og definationer

Til brug i forbindelse med arbejdsplanlægning

ABC modellen

Til brug i forbindelse med arbejdsplanlægning

Hvad er ABC

Arbejdsplanlægning

SOP procedurer

Dokument med de 6 SOP skabeloner/arbejdsoprocedurer, både på dansk og engelsk.

Hvorfor Lean i kvægbruget?

Desværre er overskuddet på kvægbedrifterne ikke vokset proportionalt med de voksende besætninger. Det er der mange forklaringer på. En af dem er, at bedrifterne har nået en størrelse, så de er svære at overskue og drive rationelt.

Hvad er SOP?

Hvad er Weekplanner?

Weekplanner er en stor tavle med et skema, hvor ugedagene og medarbejdernes navne kan noteres i skemaets felter.

Forbedringstavle og tavlemøde

Forbedringstavlen er et værktøj til at opnå en virksomhedskultur med løbende forbedringer (det femte Leanprincip).

Organisations- og ansvarsdiagram

Formålet med organisations- og ansvarsdiagram er at få fastlagt og synliggjort for både ejer og medarbejdere, hvem der referer til hvem, samt hvem der har ansvaret i forskellige situationer og ved forskellige opgaver.

Hvordan kommer jeg i gang med Lean

Vil du høre mere om mulighederne for Lean på din bedrift?

5S er et simpelt, men fantastisk værktøj

Artikel fra Magasinet Kvæg, oktober 2010

Lean - Skab løbende forbedringer med forbedringstavlen

Artikel fra Magasinet Kvæg, november 2010

Periodiske arbejdsopgaver

Arbejdsplanlægningsværktøj. Version 1.0

5S - et simpelt men fantastisk værktøj

Lean værktøjet 5S er en metode til at skabe orden og system, og kan bruges overalt på bedriften.

Medarbejdere skal få køerne til at lave mælk

Der er stor forskel på, hvor meget mælk den enkelte bedrift får ud af hver lønkrone. Og det er ledelsen, der er afgørende.

Brug tiden bedre

Flere værktøjer kan bidrage til, at du får det optimale ud af dine lønomkostninger.

Sådan bruges værktøjet organisations- og ansvarsdiagram af rådgivere og landmænd

Interviewskema

overfor ansatte vedr. organisering og ansvarsdiagram

Bedriftens organisations- og ansvarsdiagram

Præsentation

Billedsprog får hverdagen til at fungere for Svend

Artikel fra Landbrugsavisen den 9. juli 2010

Video om arbejdsplanlægning

Samlet oversigt over videoer fra Videncentret for Landbrug, Kvæg omhandlende arbejdsplanlægning.

Ti år om at lære lederrollen

Artikel fra Magasinet Kvæg, november 2010

Kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter (Lean og ABC)

Dagsorden til kursus i ABC og Lean - Lemvigegnens Landboforening, 16. december 2010

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter (Lean og ABC)

Kursus/erfaringsudveksling Landbrugets Hus, Horsens, den 17. november 2010

Opstartsmøde om Aktivitetsmatricen

Den 23. februar 2010

Mødereferat af SOP-gencertificeringsmøde

23. september 2010

Gruppeøvelse Gen-certificeringsdag

"Hvad er rådgivningen", september 2010

Matrix over tidsregistreringerne i ABC projektet

Tidslinje/tisregistrering, oktober 2010

Find ud af hvor du tjener pengene

Artikel fra Magasinet Kvæg, december 2010

Tidsregistreringer 2 runde 2010 udsendt til 9 testgårde

Brev til deltagere i ABC projektet, november 2010

Skabelon til benchmarking af tidsregistreringer

Vejledning/skabelon, november 2010

Registrering af tidsforbrug omkring ledelse

Skabelon til brug ved tidsregistrering, november 2010

Tidsregistreringer 2 runde 2010 udsendt til 9 testgårde

ABC projektet, november 2010

Investeringsberegning til landmænd

Investering Kalve-SOP, november 2010

Interview og feedback fra Weekplanner - landmænd

Brugerundersøgelse af Weekplanner, august 2010

Interview og feedback fra SOP - landmænd

Brugerundersøgelse af SOP, august 2010

Investeringsberegning - SOP

Excel-ark til brug ved udregning af investering, SOP

Værdi for landmændene input fra konsulenter ved certificeringsmøde

Brainstorm fra business case, marts 2010

Præsentation af værdi for landmændene ved certifiseringsmøde

Business Case SOP, marts 2010

Flere værktøjer

Flere værktøjer til arbejdsplanlægning.

Aktivitetsmatrice

DEMO af aktivitetsmatricen, dec. 2010

Tidsregistreringer på kvæggårde

Registrering af hvor meget tid de enkelte arbejdsopgaver tager, er vigtig information, når omkostningsstrukturen på bedriften skal beregnes. Et projekt viste en variation på mellem 306 - 913 kg EKM produceret pr. arbejdstime

Aktivitetsbaseret omkostningsstyring (ABC)

Formålet med aktivitetsbaseret omkostningsstyring (eller blot ABC fra engelsk ’Activity-Based Costing’) er at få bedre informationer om, hvilke omkostninger, der er ved at udføre forskellige aktiviteter på bedriften.

God metode til styring af omkostningerne

ABC-metoden gør det lettere at vurdere, hvor der kan være penge at spare på bedriften.

Aktivitetsbaseret styring af omkostningerne med ABC-metoden

ABC-metoden gør det lettere at vurdere, hvor der kan være penge at spare på bedriften.

Slides fra kursus/erfaudveksling i Arbejdsplanlægning Lemvig 16. dec 2010

ABC tidsregistrering - en del af projektet ”Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter”

SOP skabelon - Smittebeskyttelse

Projekt 2232

SOP Master - Calving

Project 2232

SOP Master - Calves

Project 2232

Styregruppemøde Arbejdsplanlægning

Den 19. november 2010

5S - et simpelt men fantastisk værktøj

Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter - præsentation

Tavlemøde - Introduktion til testgårde

Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter - præsentation

Værdistrømsanalyse - Introduktion til testgårde

Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter - præsentation

Indlæg om Lean ved Lemvigegnens Landbrugsforeningsfodringsmøde 2010

25 deltagende landmænd

Tidsforbrug pr. Leanværktøj demo 2010

SOP - projekt 2232

Kælvning - Fødselshjælp - SOP

Artikel fra Magasinet Kvæg - Okt. 2010

Calving Birth Assistance - SOP

Artikel fra Magasinet Kvæg - Okt. 2010


1. video: En landmand fortæller om sine erfaringer med SOP 2. video. SOP - når rådgiveren hjælper dig godt i gang (fokus SOP konsulenten)

Præsentation af ABC resultater

For testlandmænd, LRØ - den 7. marts 2011

Smittebeskyttelse-SOP med arbejdsmiljø

SOP smittebeskyttelse beskriver arbejdsrutiner.

Malkning SOP med arbejdsmiljø

SOP malkning beskriver arbejdsrutiner.

Produktblad - Arbejdsplanlægningsværktøjer

Uddelt på Agromek 2010

Referat projekt Arbejdsplanlægning

Kursus værktøjer 11. nov. 2010

Evaluering af test af LEAN-værktøjer 9 testgårde

Tavlemøde og Værdistrømsanalyse i test

Oversigt over programmer til Arbejdsplanlægning

Organisering og arbejdsplanlægning

Kontakt til landbrugsskoler 2010 - Arbejdsplanlaegning

SOP til Landbrugsskolerne

Mandskabsbehov

Regneark - Arbejdsplanlægning

Vagtplan

Regneark - Arbejdsplanlægning

Arbejdsplaner - inkl. ekempel

Regneark - Arbejdsplanlægning

Arbejdsplanlægning - Organisations- og ansvarsdiagram

Projekt Arbejdsplanlægning, Agromek 2010

Arbejdsplanlægning - Præsentation af 5S

Projekt Arbejdsplanlægning, Agromek 2010

Arbejdsplanlægnin - Weekplanner

Projekt Arbejdsplanlægning, Agromek 2010

Arbejdsplanlægning - Forbedringstavlen

Projekt Arbejdsplanlægning, Agromek 2010

Arbejdsplanlægning - præsentation af SOP

Projekt Arbejdsplanlægning, Agromek 2010

Arbejdsplanlægning - SOP på klove

SOP materiale

Afsluttende rapport