Projektansvarlig

Avlsfremgang gennem bedre udnyttelse af data

Nye registreringer kan enten give os mere viden om kendte egenskaber eller helt ny viden om økonomisk vigtige egenskaber i avlsarbejdet. Formålet med projektet er at undersøge værdien af at inddrage tre nye registreringer/egenskaber i avlsarbejdet. De registreringer/egenskaber, som vi kan se et stort potentiale i, er data fra aktivitetsmåleren Heatime, registreringer fra klovbeskærere samt udtryk for laktationskurvens form.

Persistens bør ikke inddrages i avlsmålet hos malkeracerne

Avl efter fladere laktationskurver ved inddragelse af persistens i NTM giver ikke større fremgang for sundhed og reproduktion. Billigere fodring tidligt i laktationen via en avlsmæssig forbedring af persistens kræver en stor økonomisk værdi på persistens.

NAV claw health work ongoing Expect to have joint evaluation by the end of the year

Indlæg til møde sept. 2010 på Videncenteret med franske teknikere (ca. 10 deltagere) v. Gert Pedersen Aamand og Anders Fogh

Informationsmøde avl 12/10-2010

Program og deltagerliste for informationsmøde om avl tirsdag d. 12. oktorber 2010 på Videncentret for Landbrug

Status på klovregistreringer og fremtidige planer

Status på klovregistreringer og fremtidige planer - indlæg v. Kevin Byskov på informationsmøde om avl d. 12/10-2010

Intern rapport – arvbarheder for klovsygdomme på danske data

Resultater - estimering af varianskomponenter for Holstein på danske data

Economic value of claw health

Intern rapport om økonomisk værdi af klovsundhed

Intern rapport - HeatimeTM reducerer intervallet fra første til sidste inseminering

Opgørelse af Heatime

Nordic co-operation in dairy cattle evaluation

CRV visit, den 22. 09. 2010

Afsluttende rapport