Projektansvarlig

Bæredygtig vinterdækning af økologiske gulerødder"

Formålet er at udvikle et bæredygtigt økologisk alternativ til vinterdækning af økologiske gulerødder vha. konventionel halm. 

 

På baggrund af forslag til økologireglerne om at udfase brugen af konventionel halm og gødning i den økologiske produktion, og for at forbedre CO2-regnskabet for gulerødder, skal der gøres en indsats for at finde frem til et alternativ til konventionel halm, der bruges til vinterdækning af økologiske gulerødder. Dyrkningssystemerne til levering af gulerødder i vintersæsonen er bygget op omkring brug af halm. Derfor vil konsekvenserne for den økologiske gulerodsproduktion være meget store, når den ikke længere har adgang til konventionel halm.

 

Hele dyrkningskonceptet skal tænkes igennem, for at minimere brugen af dækkemateriale i produk-tionen. Endvidere skal markedet undersøges for økologiske alternativer til konventionel halm, det kunne f.eks. være hamphalm eller afklip fra særlig miljøfølsomme områder. Ved halmdækning er der et relativt stort tab af kalium og til dels kvælstof, dette tab vil vi forsøge at begrænse evt. ved at tænke genan-vendelse og evt. biogas ind i en samlet løsning. Endelig skal CO2-belastningen beregnes ved de forskel-lige metoder. Den økologiske gulerodsbranche støtter op om projektet og prioriterer indsatsen højt.