Projektansvarlig

Behovsbestemte bekæmpelsesstrategier for skadegørere i planteproduktionen

Formålet med projektet er at demonstrere og formidle viden, der kan danne grundlag for at landmanden kan fastlægge behovsbestemte bekæmpelsesstrategier for ukrudt, svampe og skadedyr, der sikrer en fortsat miljømæssig og driftsøkonomisk optimal planteproduktion med et lavt forbrug af planteværnsmidler. Desuden demonstreres forskellige varslings- og beslutningsstøttesystemer, der skal sikre, at forbruget af planteværnsmidler tilpasses til den aktuelle situation, så der opnås et optimalt resultat ved anvendelse af reducerede doseringer.

Strategi for ukrudtsbekæmpelse i vintersæd i foråret

Den supplerende forårsbekæmpelse retter sig primært mod at undgå opformering af ukrudt og at forhindre høstbesvær. Hvis der ikke er bekæmpet ukrudt om efteråret - eller græsukrudtet er et problem, bør der sprøjtes så tidligt som muligt.

Forslag til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd i foråret

Valg af det mest velegnede middel og en god timing af sprøjtningen har størst betydning for succes med ukrudtsbekæmpelse i vintersæden i foråret.

Registreringsnettet for skadegørere starter medio april

Du kan følge udviklingen af forskellige skadegørere på LandbrugsInfo fra medio april.

Registreringsnettet sygdomme og skadedyr i vintersæd er startet

Endnu er der kun fundet svage angreb i afgrøderne.

Ukrudt i vårsæd

Bekæmp ukrudtet inden det har mere en 1-2 løvblade. Se forslag til middelvalg og dosering.

Ukrudt i majs

Forslag til strategi og middelvalg ved bekæmpelse af ukrudt i majs.

Registreringsnettet uge 16 (19. - 20. april)

Ingen bekæmpelsesbehov i vinterbyg, rug og vinterhvede, men vær opmærksom på gulrust i triticale.

Registreringsnettet uge 17 (27.-28. april)

Væksten er stadig begrænset i mange marker. Vær opmærksom på gulrust i triticale og på friskt aktivt meldug i vinterhvede og vinterbyg.

Nyt om sygdomme og skadedyr - uge 18

Registreringer fra den 3. og 4. maj viser, at der nu findes gulrust i en del triticalemarker; i sorten Dinaro findes der nu gulrust i ca. 25 procent af markerne i registreringsnettet.

Nyt om sygdomme og skadedyr - uge 19

Registreringer fra den 10. og 11. maj viser, at gulrust fortsat breder sig i modtagelige triticalesorter. I nogle vinterbyg- og hvedemarker er der udløst bekæmpelse mod meldug.

Reminder - Indbydelse til grovfoder-ekskursion den 16. juni 2010

Stor demonstration af fremtidens udstyr til nedfældning af gylle i græs og demonstration af ukrudtsbekæmpelse i majs. På SFG ekskursionen i Thy, er der fokus på effektiv mælkeproduktion på en konventionel og en økologisk bedrift.

Nyt om sygdomme og skadedyr - uge 20

Registreringer fra den 17. og 18. maj viser, at gulrust i triticale og meldug i vinterbyg og hvede pt. er de dominerende skadegørere.

Nyt om sygdomme og skadedyr - uge 21

Registreringer fra den 25. og 26. maj omfatter nu også vårbyg og havre.

Forsøgsarbejde: Se video om bedømmelse af biomasse i ukrudtsforsøg

Det kan være vanskeligt at bedømme biomasse i et markforsøg. Vi har fremstillet en video, som viser, hvordan du får overblik over ukrudtsbestanden og biomassen i forsøg med ukrudt.

Artikel: "Sprøjt det halve i en veletableret afgrøde."

Artikel i MARK, april 2010.

Artikel: "Majsboreren på vej mod nord."

Artikel i LandbrugsAvisen den 7. maj 2010.

Artikel: "Se efter meldug i vinterbyggen."

Artikel i LandbrugsAvisen den 7. maj 2010.

Artikel: "Svampeangreb i kornet."

Artikel i Effektivt Landbrug den 8. maj 2010.

Artikel: "Valg af dyser i tripletten."

Artikel i Mark, maj 2010.

Artikel: "Hold et vågent øje med triticalen."

Artikel i Effektivt Landbrug den 8. maj 2010.

Nyt om sygdomme og skadedyr - uge 22

Se registreringer fra den 31. maj og 1. juni. Registreringerne omfatter nu også flyvning af hvedegalmyg. Se også, hvordan meldug i hvede og bygrust i vinterbyg har udviklet sig i forhold til de foregående to år.

Nyt om sygdomme og skadedyr - uge 23

Registreringer fra den 7. og 8. juni viser stigende angreb af sygdomme i alle kornarter. Behov for svampebekæmpelse skal vurderes nøje.

Artikel: "Problemgræsser bliver synlige nu."

Artikel i MARk, juni 2010.

Nyt om sygdomme og skadedyr - uge 24

Registreringer fra den 14. og 15. juni viser bl.a. store forskelle i angrebsgraden af Septoria.

Nyt om sygdomme og skadedyr - uge 26

Registreringer fra den 28. og 29. juni viser, at skoldplet har bredt sig i flere vårbygmarker.

Artikel: "Kraftige angreb af septoria i hvede."

Artikel i LandbrugsAvisen den 18. juni 2010.

Artikel: "Udbytterig udflugt"

Artikel i Effektivt Landbrug den 23. juni 2010.

Planlæg ukrudtsbekæmpelsen i vinterraps inden såning

Command CS og Command CS + Stomp lige efter såning er nu de eneste løsninger, som har rimelig effekt mod enårig rapgræs. Rækkesåning og radrensning har vist sig meget effektiv og vil ofte være økonomisk konkurrencedygtig.

Nyt om sygdomme og skadedyr - uge 27

Registreringer fra den 5. og 6. juli viser at der er lus i de første hvedemarker og begyndende angreb i vårbyg.

Demonstration af behovsbestemte bekæmpelsesstrategier for skadevoldere i planteproduktionen

Oversigt over de lokale demonstrationer i projektet, demonstration af behovsbestemte bekæmpelsesstrategier for skadevoldere i planteproduktionen.

Middelvalg til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

Bekæmp ukrudt i vintersæd tidligt. Vælg en blanding af ukrudtsmidler efter de vigtigste ukrudtsarter i marken og tilpas dosis efter ukrudtsmængde.

Strategi mod ukrudt i vintersæd

Problemer med græsukrudt løses gennem både dyrkningsmæssige tiltag og valget af midler. Før høst er et godt tidspunkt til at vurdere, om strategien skal justeres. Rettidighed ved efterårssprøjtningen bør prioriteres højt.

1. registrering af rapsjordlopper er foretaget

Se fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet i denne uge.

2. registrering af rapsjordlopper - den 6.-7. september 2010

Se fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet i denne uge.

Invitationer til faglige konsulentture

LandboThy, Agri Nord, Jysk Landbrugsrådgivning, LandboNord inviterer på markvandring.

Artikel: "Nye principper for sprøjtning."

Artikel i Effektivt Landbrug den 28. august 2010.

Atikel: "Vigtigt at få testet foderkorn for toksiner."

Artikel i Effektivt Landbrug den 3. september 2010.

3. registrering af rapsjordlopper, 13.-14. september 2010

Se fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet i denne uge.

4. registrering af rapsjordlopper - 20.-21. september 2010

Se fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet i denne uge.

Nu er registreringen af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i gang

Første registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg er foretaget den 20. -21. september i planteavlskonsulenternes registreringsnet.

Artikel: "Dyrkningsforsøg giver ny viden"

Artikel i LandboMidtØst-avisen, september 2010.

5. registrering af rapsjordlopper - 27.-28. september 2010

Se fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet i denne uge.

2. registrering af bladlus/havrerødsot den 27. - 28. september 2010

Se fund af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i registreringsnettet.

6. registrering af rapsjordlopper - den 4. - 5. oktober 2010

Se fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet i denne uge.

Registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg

3. registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg er foretaget den 4. - 5. oktober i planteavlskonsulenternes registreringsnet.

Registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg

4. registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg er foretaget den 11. - 12. oktober i planteavlskonsulenternes registreringsnet.

7. registrering af rapsjordlopper - den 11.-12. oktober

Se fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet for denne uge.

Registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg

5. registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg er foretaget den 18. - 19. oktober i planteavlskonsulenternes registreringsnet.

8. registrering af rapsjordlopper - den 18.-19. oktober

Se fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet i denne uge.

9. registrering af rapsjordlopper - den 25.-26. oktober

Se fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet i denne uge.

Registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg

6. registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg er foretaget den 25. - 26. oktober i planteavlskonsulenternes registreringsnet.

Registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg

7. registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg er foretaget den 1. - 2. november i planteavlskonsulenternes registreringsnet.

Artikel: "Lavdriftdyser minimerer vinddriften og giver god effekt"

Artikel i Mark, oktober 2010.

Artikel: "Rækkerenser i majs halverer forbruget af kemi."

Artikel i Mark, oktober 2010.

Test af sneglefælder til at vurdere behovet for sneglebekæmpelse

Undersøgelser viser, at der ikke er nogen entydig sammenhæng mellem antallet af snegle fanget i fælderne og det efterfølgende bortgnavne bladareal.

Oversigten 2010 - Vinterbyg

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2010.

Oversigten 2010 - Vinterrug

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2010.

Oversigten 2010 - Triticale

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2010.

Oversigten 2010 - Vinterhvede

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2010.

Oversigten 2010 - Vårbyg

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2010.

Oversigten 2010 - Havre

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2010.

Oversigten 2010 - Raps

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2010.

Oversigten 2010 - Majs

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2010.

Præsentation: Radrensning - en del af strategien mod ukrudt i majs

Indlæg på Plantekongres 2011.

Præsentation: Strategier til bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs

Indlæg på Plantekongres 2011.

Præsentation: Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps

Indlæg på Plantekongres 2011.

Præsentation: Medfører de forhøjede pesticidafgifter, at radrensning mod ukrudt bliver aktuelt?

Indlæg på Plantekongres 2011.

Dyrkningsvejledning: Radrensning

Dyrkningsvejledning: Radrensning

Radrensning - en del af strategien mod ukrudt i majs

Kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse kan forenes i en effektiv strategi.

Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps

Ukrudtsbekæmpelse med kemiske midler må løbende tilpasses ukrudtsbestand, middeludbud og prisforhold. Principperne for IPM er en vigtig del af strategien mod ukrudt.

Anbefalede strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs

Resultaterne fra Landsforsøgene i 2010 omtales.

Medfører de forhøjede pesticidafgifter, at radrensning mod ukrudt bliver aktuelt?

Indlægget kan desværre ikke besvare titlens spørgsmål, da afgifterne endnu ikke kendes. Der er dog flere forhold, som berettiger en fornyet interesse for radrensning såvel i forsøg som i praksis.

Rapport om brug af dyrkningsregistreringer i Dansk Plantedatabase

Det er undersøgt, om data fra Dansk Markdatabase kan bruges til at vurdere forskellige bedrifters præstationer. Optimering af plantebeskyttelse i vinterraps er anvendt som model.

FarmTest om radrensning i majs og vinterraps

FarmTesten beskriver tilgængelig teknik og videregiver erfaringer fra praksis. Der er bl.a. fokus på korrekt indstilling af radrenseren, den opnåede bekæmpelseseffekt og økonomiske konsekvenser.

Afsluttende rapport