Projektansvarlig

Data fra procesudstyr til reproduktionsstyring

Formålet med projektet er, at udpege hvilke data fra malkerobotter, som kan forbedre værktøjer til daglig reproduktionsstyring og opfølgning på de opnåede resultater, samt beskrive hvordan dette kan implementeres. Overordnet tidsplan: 1. Pilotindsamling af data fra malkerobotter (mælkeydelse og vægtdata) fra foråret 2009; 2. Indsamling af data fra procesudstyr (Heatime og Ruminact) - 2009; 3. Analyse af data med henblik på brug ved reproduktionsstyring - 2010

Data fra procesudstyr til reproduktionsstyring

Formålet med projektet er, at udpege hvilke data fra malkerobotter, som kan forbedre værktøjer til daglig reproduktionsstyring og opfølgning på opnåede resultater, samt beskrive hvordan dette kan implementeres.

Vægtdata i reproduktionsstyringen – sådan kan de bruges!

Anvendelse af vægt- og ydelsesdata fra malkerobotter kræver en stor bearbejdning, inden data kan anvendes.