Projektansvarlig

Demonstration af dynamisk ledelse af landbrugsbedrifter

Formålet med projektet er at styrke danske landmænds ledelses- og konkurrencekraft ved at demonstrere praktiske metoder og værktøjer indenfor ledelse, strategi og administration på bedrifterne. I projektet afprøves og demonstreres viden og metoder der er genereret i en række faglige projekter med fokus på ledelse og strategi i landbruget. Projektet gennemføres i samarbejde med faglige afdelinger på Landscentret, interesserede landmænd og lokale rådgivere samt virksomheder udenfor landbruget med viden og erfaringer på de relevante områder.

Nyhedsbrev - Inside Økonomi 12-2010

Indbydelse til aktiviteter vedr. strategisk rådgivning

Program for scenarieworkshop

Skemaer til præsentation af risici

Som led i projektet om risikostyring er der gennemført 22 rådgivningsforløb. For hvert forløb er der udfærdiget en skematisk oversigt over forskellige risikofaktorer.

Rundt om alle risici

Videncentret for Landbrug har sammen med fire rådgivningscentre udviklet en model til helhedsorienteret risikostyring. Den giver landmændene en ny tilgang til strategiarbejdet.

Tag højde for usikkerhed ved vurdering af økonomien i ensileringsmidler

Er det værd at bruge ensileringsmidler? Der er god grund til regne på økonomi og risiko, før beslutningen tages.

Hvad sker der inden for Dynamisk Strategi i år?

I år arbejder projektgruppen bag Dynamisk Strategi videre med omverden og de ændringer i rammevilkårene der kræver strategisk arbejde af både landmand og konsulent.

Strategi-system er et værktøj overfor banken

Artikel fra Effektivt Landbrug, 27. marts 2010

Risikostyring giver en god nattesøvn

Nyt rådgivningskoncept sætter fokus på, hvordan man finder og håndterer de risici, der eksisterer, når man driver et gartneri.

Lav risikostyring på din bedrift

Få overblik over de væsentlige risikofaktorer og lave en aktiv stillingtagen: Skal de accepteres eller forsikres?

FlexMark - Inspiration til markedsføring

Implementering af Ø90-budget

Her finder du information til centre, kontaktpersoner, frontløbere mv.

Information til centre

Her kan du finde information til centre

Frontløbere

Her er en oversigt over frontløbere og brugertestere

Oversigt over implementeringsansvarlige

Her er en oversigt over de implementeringsansvarlige, som løbende bliver opdateret.

Helhedsorienteret risikostyring i forbindelse med årsrapport - Erfaringer og metode

I forbindelse med aflevering af årsrapport for 2009 er der i projektet Helhedsorienteret risikostyring gennemført fem forløb, hvor risikostyring var på dagsordenen ved aflevering af årsrapport.


FlexRegnskab Markedsføring

Et regnskab tilpasset dit behov

Artikel i Nykredits Magasin efterår 2010

Adresseliste - Brugergruppen

Bilag til dagsorden - Møde i Brugergruppen 20. januar


Omverdensanalysens første del - fokus på konkurrenceevne

Her kan du downloade worddokument, som skal bruges til landmandens forberedelse, når landmanden skal forholde sig til sin konkurrenceevne global set.

Omverdensanalyse del 1
Dagsorden - møde i Brugergruppen januar 2010

Dagsorden til møde i Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 20. januar 2010

Referat fra møde i Brugergruppen nov. 2009

Bilag til dagsorden til mødet i Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 20. januar 2010

Forretningsorden Brugergruppen

Bilag til dagsorden - Møde i Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 20. januar 2010

Opsamling workshop

Bilag til dagsorden til møde i Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd den 20. januar 2010 - Opsamlingen fra workshoppen på konference for rådgivning af deltidslandmænd 2009.

Handlingsplan Brugergruppen

Bilag til dagsorden til møde i Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd

FlexNyt uge 24

Fagligt nyt for deltidslandmænd. Uge 24, 2010

FlexNyt uge 26

Fagligt nyt for deltidslandmænd. Uge 26, 2010

Dagsorden Brugergruppen april

Dagsorden til møde i Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd den 15. april 2010.

Analysekatalog

Analysekataloget beskriver valgmulighederne i årsrapportens interne analysedel. Kataloget henvender sig primært til assistenter og konsulenter, der arbejder med den driftsøkonomiske udarbejdelse af årsrapporten.

FlexNyt uge 28, 2010

Fagligt nyt for deltidslandmænd. Uge 28, 2010

FlexNyt uge 30, 2010

Fagligt nyt for deltidslandmænd. Uge 30, 2010

FlexNyt uge 33, 2010

Fagligt nyt for deltidslandmænd. Uge 33, 2010

FlexNyt uge 35, 2010

Fagligt nyt for deltidslandmænd. Uge 35, 2010.

Dagsorden til Brugergruppen 19. august

Dagsorden til møde i Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd den 19. august 2010.

Referat Brugergruppen april

Referat fra møde i Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 15. april 2010

Programoplæg Konference

Bilag til dagsorden og referat fra møde i Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 19. august 2010

Forside Hæftet Hestesektorens samfundsøkonomiske betydning i Danmark

Bilag til dagsorden til møde i Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 19. august 2010

Referat Brugergruppen august

Referat fra møde i Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd den 19. august 2010

Status Får og geder

Bilag til referat af møde i Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd den 19. august 2010

FlexMark Værktøjet

Bilag til referat af møde i Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd den 19. august 2010.

Graf FlexRegnskab

Bilag til referat af møde i Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd den 19. august 2010.

Trends og tendenser

Bilag til referat af møde i Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd den 19. august 2010.

Aftale om arbejdsopgaver

Dokument med kontaktoplysninger samt beskrivelse af virksomhedssekretærens arbejdsopgaver.

Aftale om homebanking

Dokument med kunde- og virksomhedssekretæroplysninger samt underskrift.

Dagsorden AgriNord

Dagsorden for orienterende møde omkring opstart af virksomhedssekretærfunktion samt præsentation af relevante materialer. Samme dagsorden sendt til andre centre, hvor samme møder er afholdt. Liste over møder udfærdiges.

Kontrakt

Kontrakt for virksomhedssekretær med kontaktoplysninger samt diverse gældende §

Omkostninger ved etablering og drift

Dokument med eksempler på omkostninger ved etablering og drift af forretningsområdet virksomhedssekretær.

Præsentation indlæg assistenter Herning

Præsentation fra indlæg om virksomhedssekretær hos Sønderjysk Landboforening.

Præsentation, infomøder på centrene

Præsentation brugt ved orienterende møder på centrene omkring virksomhedssekretær.

Skema til beregning af omkostninger, tomt

Dokument centrene kan bruge i forbindelse med beregning af omkostninger ved etablering og drift af forretningsområdet Virksomhedssekretær.

Tjekliste vurdering af arbejdspladsen

Dokument, der bruges, når en arbejdsplads skal godkendes til en virksomhedssekretær. Listen vedrører udelukkende de fysiske arbejdspladsforhold.

Til ledere af økonomiafdelinger i DLBR

Beskrivelse af virksomhedssekretær samt opfordring til centrene til at modtage besøg fra DLBR Akademiet, der vederlagsfrit vil komme og orientere om forretningsområdet.

Komptenceudviklingsplan

Dokument til brug for notater omkring komptenceudvikling af virksomhedssekretæren.

Komptenceudviklingsplan - Eksempel

Eksempel på udfærdigelse af dokument til brug for notater omkring komptenceudvikling af virksomhedssekretæren.

Video print screen

Print af forside til video på hjemmesiden www.dlbr.dk/virksomhedssekretaer

Invitation arrangement CSR

Invitation til arrangement: Hvordan produktionsvirksomheder gør CSR til en del af ledelsen.

Sikkert liv på landet

Information på LandbrugsInfo.dk

Sikkert Liv på landet - Invitation

Bilag til referat fra møde i Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 20. januar 2010.

Notat om FlexMark og FlexRegnskab

Bilag til referat fra møde i Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 20. januar 2010.

Kommunikationsplan for FlexMark

Bilag til referat fra møde i Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd den 20. januar 2010.

Referat Brugergruppen

Referat fra møde i Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd den 20. januar 2010.

FlexNyt uge 37, 2010

Fagligt nyt for deltidslandmænd. Uge 37, 2010.

FlexNyt uge 39, 2010

Fagligt nyt for deltidslandmænd. Uge 39, 2010.

Konference om rådgivning af deltidslandmænd

Her finder du materialet fra konferencen, der fandt sted på Koldkærgård Konferencecenter den 30. september 2010.

NJF-seminar - Risikostyring

En del af projektgruppen har deltaget i et seminar om risikostyring i Uppsala i NJF-regi. I den forbindelse er der udarbejdet en kort rapport med hovedkonklusioner i relation til projektet og en kort omtale af indholdet.

Er der sammenhæng i strategien mellem indsatsfaktorer og omverdensfaktorer?

For at kunne have en god kobling mellem strategiske indsatsområder og relevante omverdensfaktorer for et moderne landbrug må landmanden være i stand til at følge udviklingen på de områder, som er relevant for strategien for den pågældende bedrift.

Omverdensanalysens anden del - fokus på bedriftens rammebetingelser

Her kan du downloade dokumenter, som skal bruges til landmandens forberedelse, når landmanden skal forholde sig til rammebetingelserne for hans bedrift.

Foredrag på KU-Life

Eksempel 17

Skema til præsentation af risici

Skema til præsentation af risici

Skema til præsentation af risici

Skema til præsentation af risici

Skema til præsentation af risici

Skema til præsentation af risici

Deltidslandmænd vil have sikkert liv på landet

Knapt 70 deltidslandmænd trodsede forleden vinterkulden for at lære om sikkert liv på landet.

Invitation til livsvigtigt møde - Gram Slot

Arrangementet om sikkerhed henvender sig til familier, der bor på landbrugsejendomme. Derfor ligger det på et ”familievenligt” tidspunkt fra 18.00 til 21.00. Dele af arrangementet foregår ude, så husk varmt tøj.

Sikkert liv på landet - Gefion

Centovice - annonce

Sikkert liv på landet - Centrovice

Sikkert liv på landet - Sønderjysk Landbforening

Indsamling af informationer om arbejdsulykker i landbruget

Rammer uheldet dig, så kan du medvirke til, at det samme ikke sker for din kollega, nabo eller gode ven. Du kan bidrage aktivt ved at videregive din erfaring fra uheldet.

Pligter ved arbejdsskader

Senest fra 1. juli bliver det lovpligtigt for arbejdsgivere at anmelde en arbejdsskade digitalt via Arbejdsskadestyrelsens digitale anmeldesystem, EASY.

Sikkert liv på landet

Livsvigtigt møde for deltidslandmænd - se alle arrangementer her

Møde om et sikkert liv på landet den 28. april

Rammevilkår og udviklingsmuligheder – dynamisk strategi

Er du landmand om syv år – og hvorfor er du det?

Nyt budget – Status, anbefaling og det videre implementeringsforløb

Nyt budget blev åbnet for alle i Ø90 den 26/11. Nyt budget har været afprøvet i produktion af 4 frontløbercentre.

Helhedsorienteret Risikostyring - fokusgruppe

Rapporten giver en kortfattet opsummering af de vigtigste resultater fra syv landmænd, som deltog i en fokusgruppe.

Præsentation direktørmøde sept.

Præsentation af Virksomhedssekretær brugt på Direktørmøde på VFL i september

Plan for intromøder

Der blev i august 2010 udsendt spørgeskema til centre omkring virksomhedssekretær. Heri blev bl.a. tilbudt et gratis informationsmøde. I den forbindelse blev udfærdiget en liste over kontaktpersoner i den videre opfølgning.

Invitation til konferencen Tag hånd om din risiko

Konferencen afholdes 29. november i Ringsted Kongrescenter.

Sådan styrer du usikkerhed og risiko i budgetlægningen

Denne artikel er én ud af tre artikler som vil blive bragt over den næste måned. Artiklerne er en optakt til konferencen ”Styr din risiko”, som Østdansk LandbrugsRådgivning arrangerer i samarbejde med Agrovi den 29. november i Ringsted Kongrescenter.

Tidsplan

Tidsplan for workshop

Tag hånd om din risiko

Invitation til højaktuel konference.

Workshop Helhedsorienteret risikostyring 8. september 2010

Skilt til dokumentation.

Artikel om Konference om risikostrying

Har været bragt i Landbrugsavisen 19. november 2010.

Tag hånd om din risiko

Powerpointshow v. Klaus Kaiser 29. november 2010.

Tag hånd om din risiko

Skilt til dokumentation 29. november 2010.

Demonstration af dynamisk ledelse af landbrugsbedriften

Skilt til dokumentation.

Fokusgruppe Helhedsorienteret risikostyring

Workshop den 14. december 2010. Skilt til dokumentation.


Bekræftelse.


Brev fokusgruppe Dynamisk strategi.

Skabelon til brev om fokusgruppe

Skabelon

Holistic Risk Management – a quantitative assessment of farmers demand for risk management

Powerpoint v. Karsten Bove

Rapport om fokusgruppe

Læs rapporten.

Visuelle virkemidler, Dynamisk Strategi

Den 25/6 2010 blev der afholdt et arbejdsmøde med Claus Bekker. Formålet var en visuel forbedring af konceptet Dynamisk Strategi.

Strategieksempel

Eksempel på strategi.

Slagtesvin og produktion

Se eksempel på Slagtesvin og produktion.

Besøgsrapport Følle (slagtesvin)

Afrapportering Dynamisk strategi

Besøgsrapport Østdansk

Afrapportering til Dynamisk strategi

Besøgsrapport Sønderjysk

Afrapportering Dynamisk strategi

Program for Kvægkongres 2010

På Kvægkongressen blev Dynamisk Strategi præsenteret af en kvægbruger tirsdag den 2. marts kl. 11.45 emne 42.

Dokumentation af møde

Helhedsorienteret risikostyring

Her kan du se dias om fokusgruppe

Risiko centret - invitation om samarbejde

Helhedsorienteret risikostyring - nyt oplæg, vil du være med?

Risiko - centre

Helhedsorienteret risikostyring - vi søger centre.

FlexRegnskab - tilpasset dit behov

Produktblad til dokumentation

Rundt om risikostyring i Ringsted

Artikel om risikostyring.

Indbydelse til samarbejde med Dynamisk strategi

Vi søger landmænd og centre, der er interesserede i – sammen med Videncentret - at afprøve rådgivningskoncepter til Dynamisk strategi.

Mailhenvendelser, Dynamisk strategi - udvælgelseskriterier

Udvælgelsen er sket på baggrund af interessetilkendegivelse og krav til faglige kvalifikationer og hensyn til geografisk spredning samt de beskrevne punkter i mailen.

Indlæg om risikostyring fra Plantekongres 2010

Risikostyring var på dagsordenen på Plantekongres 2010. Se eller gense indlæggene her.

Workshop Helhedsorienteret risikostyring

Risikostyring er et højaktuelt emne i landbruget.

Sammendrag af workshop om Helhedsorienteret risikostyring den 8. september 2010 på Videncentret For Landbrug

Den 8. september blev der afholdt en workshop om Helhedsorienteret risikostyring på VFL med 30 deltagere, primært rådgivere. De vigtigste pointer vedrørende risikostyring på landbrugsbedriften fremgår af sammendraget.

Risikostyring ved svampebekæmpelse

Artikel fra Effektivt Landbrug, den 20. november 2010. Enhver behandling, uanset om det er mod skadedyr, ukrudt eller svampe, er reelt risikostyring. Artiklen omhandler svampebekæmpelse i vinterraps.

Øget fokus på risikostyring

Implementering af Nyt budget, møder på DLBR-centre

Centrenes strategiske rammer og ønsker til VFL

Klar til Årsrapport 2010

Besøgsliste ifm. Årsrapport 2010.

Demonstrationsbudget

Budget udarbejdet af frontløbere til demonstration.

Eksempler på budgetopfølgning

Demoudskrifter for budgetopfølgning i de forskellige igangsætningstrin.

Evauering af frontløbere budget

Frontløbernes vurdering af arbejdet med 4 x 3 budgetter.

3. møde i følgegruppen, dagsorden

Dagsorden til møde den 1. september 2010 i følgegruppen for implementering.

1. møde i følgegruppen, dagsorden

Dagsorden til mødet den 15. april 2010 til følgegruppen implementering.

2. møde i følgegruppen, dagsorden

Dagsorden til mødet den 10. maj 2010 til følgegruppen implementering.

5. møde i følgegruppen, dagsorden

Dagsorden til fællesmødet den 4. november 2010 for følgegruppe for implementering og frontløbere.

7. møde i følgegruppen, referat

Referat fra fællesmødet den 7. december 2010 for følgegruppe for implementering og frontløbere.

4. møde i følgegruppen, referat

Referat fra mødet den 1. september 2010 til følgegruppen implementering.

2. møde i følgegruppen, referat

Referat fra mødet den 10. maj 2010 til følgegruppen implementering.

1. møde i følgegruppen, referat

Referat fra mødet den 15. april 2010 til følgegruppen implementering.

5. møde i følgegruppen, referat

Referat fra fællesmødet den 4. november 2010 for følgegruppe for implementering og frontløbere.

Projektbeskrivelse, frontløbere benchmarking

Bilag til aftale med frontløbere.

Projektbeskrivelse, frontløbere budget

Bilag til aftale med frontløbere.

Testrapport fra budget

Samlet testrapport fra frontløberne til budget.

Øvelser til nyt budget

Materialer, opgaver og vejledninger til oplæring i Nyt budget.

Planlægning af implementering

Hjælp til planlægning af implementering på center. Skabelon og forslag til handlingsplan.

Besøgspjece

Folder om overgang og implementering.

Inspiration til Benchmarkingprodukter

Forslag til forskellinge anvendelser af Benchmarking.

Eksempel på udskrifter af Årsrapport - ekstern regnskab

Demonstrationsudskrift af ekstern regnskab.

Eksempel på udskrifter af Årsrapport - internt regnskab

Demonstrationsudskrift af internt regnskab.

God regnskabspraksis i DLBR

Slides om God regnskabspraksis til centermøder.

Internt regnskab

Eksempel på et internt regnskab.

Billede fra konference

Billede fra dørene ind til konferencelokalet på Koldkærgård. Det var her konferencen for deltidsrådgivning den 30. september 2010. NETworking, NETværk og iværksætterrådgivning i DLBR – rådgivning med værdi for deltidslandmanden og DLBR.

Program for konferencen

Program for konferencen for deltidsrådgivning den 30. september 2010. NETworking, NETværk og iværksætterrådgivning i DLBR – rådgivning med værdi for deltidslandmanden og DLBR.

Indlæg NETworking

Indlægget: NETworking, NETværk og iværksætterrådgivning i DLBR. Indlæg på konferencen for deltidsrådgivning den 30. september 2010.

Indlæg FlexMark

Indlægget: FlexMark - Produkt og udvikling. Indlæg på konferencen for deltidsrådgivning den 30. september 2010.

Deltagere

Oversigt over deltagerne og deres gruppeinddeling på konferencen for deltidsrådgivning den 30. september 2010.

Netværkstilmelding

Skema til interessetilkendegivelse om netværksgrupper. Benyttet på konferencen for deltidsrådgivning den 30. september 2010.

Dagsorden møde center

Eksempel på en dagsorden for et møde på et center hvor rådgivningen til deltidslandmændene diskuteres og aftales. I alt er der gennemført 14 møder.

Dagsorden

Eksempel på indhold i de diskussions- og aftalepunkter der er på dagsorden på et et møde på et center hvor rådgivningen til deltidslandmændene diskuteres og aftales.

Referal flexmøder

Samlet referat fra 14 møder på centrene hvor rådgivningen til deltidslandmændene diskuteres og aftales.

Præsentation Agromek

Kort præsentation af service og rådgivngstilbud til deltidslandmænd. Præsentationen blev vist på Agromek november/december 2010.

Kommissorium Deltidsteam A

Forslag til kommissorium for opgaver og organisering af deltidsteam.

Kommissorium Deltidsteam B

Forslag til kommissorium for opgaver og organisering af deltidsteam.

Deltidsrådgivning

Diasshow til et møde i Djurslands Landboforening d. 2. november 2010 om rådgivningstilbud til deltidslandmænd og om deres indflydelse på udviklingen af disse.

Log over markedsføring

Oversigt over de markedsføringstiltag der har været i forbindelse med Sikkert liv på landet.

Kontaktliste - Sikkert liv på landet

Oversigt over netværk og kontaktliste i Landbrug og Fødevarer og Dansk Landbrugsrådgivning i forbindelse med møderækken Sikkert Liv på landet.

Hjemmeside for Virksomhedssekretær

Hjemmesiden indeholder informationer om virksomhedssekretærfunktinen - opgaver - kompetenceudvikling - økonomi mv.

Forslag til administrative opgaver

Listen giver forslag til opgaver, som virksomhedssekretæren kan løse for kunden.

Aftalegrundlag Djursland

Aftalegrundlag Jens Ole Thøgersen

Aftalegrundlag LandboThy

Aftalegrundlag LMO

Aftalegrundlag Sønderjysk

Kvægfokus, artikel

Notat fra møde, SLF februar

Dynamisk Strategi, opfølgning

Forum for vækstlandbrug, præsentation

Analyse 360 grader, deltidslandmænd

Deltagerliste konference

Flexmark materialer

FlexMark produktblad

Flexnyt uge 43

Flexnyt uge 46

Flexnyt uge 50

Forhallen planche

Gruppeinddeling networking

Indlæg, Jakob Bisgaard

Opsamling, konference september

Innovationsproces på konferencen - gruppe 1

På konferencen blev der gennemført en innovationsproces – her er gruppe 1s bud på nye tilbud til deltidslandmanden.

Innovationsproces på konferencen - gruppe 2

På konferencen blev der gennemført en innovationsproces – her er gruppe 2s bud på nye tilbud til deltidslandmanden.

Innovationsproces på konferencen - gruppe 3

På konferencen blev der gennemført en innovationsproces – her er gruppe 3s bud på nye tilbud til deltidslandmanden.

Innovationsproces på konferencen - gruppe 4

På konferencen blev der gennemført en innovationsproces – her er gruppe 4s bud på nye tilbud til deltidslandmanden.

Inspirationsdatabase

4 link til sider med inspirationsmateriale til rådgivning af deltidslandmænd.

Brugergruppe dagsorden november

Dagsorden til møde i brugergruppen den 4. november 2010.

Referat brugergruppe november

Referat af møde i brugergruppen den 4. november 2010.

Bilag til møde i brugergruppen 4. november 2010

Brugergruppe - Tilsagn fra Partnerrådet

Bilag til møde i brugergruppen den 4. november 2010.

Besøgsrapport 125 køer

Afprøvning af Dynamisk Strategi ved en bedrift på 125 køer.

Strategieksempel - 125 køer

Strategieksempel - Dynamisk Strategi ved en bedrift på 125 køer.

Afsluttende rapport