Projektansvarlig

Demonstration og formidling af de nyeste forskningsresultater til kvægbrugere

Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC) er et unikt forsknings- og udviklingsmiljø med mulighed for at integrere forsknings- og udviklingsprojekter og fortløbende demonstration og formidling af de mange praksisrelevante resultater. Projektets nyhedsværdi er at demonstrere og formidle forskningsresultater, der kan føre til en optimeret produktion i de moderne danske kostalde. I den meget pressede økonomiske situation, som danske kvægbrugere befinder sig i for øjeblikket, er det afgørende at få formidlet alle resultater, som kan forbedre deres effektivitet blandt andet gennem forbedret styring af produktionen. Management og styring er netop kerneområder, hvor KFC grundet deltagelse i mange projekter har væsentlige forcer, som har stor værdi i praksis. Forbedret sundhed og øget styr på køernes næringsstofomsætning er andre vigtige områder, som projektet kan bidrage til, at kvægbrugerne kan få mere styr på. Foruden kvægbrugernes bundlinje vil dette også forbedre henholdsvis dyrenes velfærd og det omgivende klima og miljø.

Kvægbrugets Forsøgscenter Foulum

Oversigt over forskningsprojekter og artikler der er formidlet og demonstreret viden fra.

Afsluttende rapport