Projektansvarlig

Demonstration af strategier for kombination af systematiske krydsningssystemer, Heatime og anvendelse af kønssorteret sæd

Formålet med projektet er at demonstrere mulighederne for kombineret brug af renavl og krydsningsavl, samt at demonstrere mulighederne ved brug af Heatime

Grovfoder-ekskursion 16 juni 2010

Grovfoder-ekskursion 16 juni 2010 - program for ekskursion og årsmøde 2010

Analyse på krydsningskøer i Danmark

Præsentation på grovfoder-ekskursion 16. juni 2010 v. Morten Kargo Sørensen

Indbydelse til Erfa-møde i krydsningsprojekt

Indbydelse til Erfa-møde i krydsningsprojekt 8. sept. 2010 hos /S Vingtoft ved Per Vestergaard, Riisvej 3, 7480 Vildbjerg v. Mads Fjordside og Morten Kargo Sørensen