Projektansvarlig

Demonstration og undersøgelse af husdyrgødning som en integreret del af den lokale energiforsyning

Formålet med projektet er at demonstrere, hvorledes landbrugets biomasseressourcer kan indgå i lokale forsyningskæder for bioenergi. Det indebærer demonstration af infrastrukturer, finansiering og forretningsmodeller samt nødvendige samarbejdsflader med f.eks. kommuner. Projektet har fokus på at udnytte større andele af husdyrgødningen til energiformål (i dag udnyttes kun ca. 5 pct.).

Kick-off møde med profilkommuner torsdag den 13. august 2009

Indbydelser/dagsorden, deltagerliste, præsentationer/bilag og referat.

Møde med profilkommuner onsdag den 28. oktober 2009

Indbydelser/dagsorden, præsentationer/bilag og referat.

Møde med profilkommuner mandag den 22. marts 2010

Indbydelse/dagsorden, præsentationer/bilag og referat.

Møde med profilkommuner torsdag den 17. juni 2010

Indbydelse/dagsorden, præsentationer/bilag og referat.

Byrådsmøde i Favrskov Kommune tirsdag den 27. april 2010

Dagsorden/præsentation: a) Kort om Blue Planet Innovation b) Samarbejdsprojekt mellem 6 profilkommuner c) Favrskov Kommunes muligheder og udfordringer d) Indspil til handlingsplan. Referat.

Møde med Mariagerfjord torsdag den 25. februar 2010

Dagsorden/præsentation: a) En vision for bioenergi (VE) i Mariagerfjord? b) Kommunens SWOT mht. biogas/bioenergi c) Indsatsområder d) Handlingsplaner e) Evt. bidrag fra BPI. Udviklingsplan.

Ministerbesøg Tannergård torsdag den 29. april 2010

Dagsorden/præsentation: a) Kort om Blue Planet Innovation b) Ringkøbing-Skjern modellen c) Odder modellen?

Artikel i Børsen 27. april 2010

Energien skal komme fra det lokale landbrug.

Møde med profilkommuner torsdag den 26. august 2010

Indbydelse/dagsorden, deltagerliste, præsentationer/bilag og referat - del 1 af 3.

Møde med profilkommuner torsdag den 26. august 2010

Del 2 af 3

Møde med profilkommuner torsdag den 26. august 2010

Del 3 af 3

Herning Kommune, Landbrugs- og biogasplanlægning

Notatet er udarbejdet på baggrund af mødet med ”Blue Planet” den 6. maj 2010. På mødet blev det besluttet, at Herning Kommune skal præcisere, hvor i processen Blue Planet Innovation med størst fordel kan bidrage.

Herning Kommune

Forudsætninger for valg af biogasstruktur – Økonomisk grundlag mht. anlægsstørrelser og afsætningskanaler

Artikel i Børsen 27. april 2010

Biogassen bobler i Vestjylland.

Profilkommunernes projektportefølje/udviklingsplatforme

Projekterne bliver funderet i de enkelte kommuner, men har generel interesse og kan efterfølgende "eksporteres" til nye interessenter. Samtidig indhentes viden fra andre kommuners projekter som en del af vidensbasen.

Møde med profilkommuner torsdag den 5. oktober 2010

Indbydelse/dagsorden og bilag.

Møde med profilkommuner torsdag den 9. december 2010

Indbydelse/dagsorden, referat og bilag.

Afsluttende rapport