Nedbringelse af andelen af dødfødte kalve i økologiske besætninger

Projektets formål er at undersøge hvilke faktorer, der har indflydelse på antallet af dødfødte kalve og få klarlagt, hvorfor de økologiske malkekvægbesætninger har en højere andel af dødfødte kalve end konventionelle besætninger. Resultaterne skal bruges til at målrette rådgivningen, så andelen af dødfødte kalve kan nedbringes i de økologiske malkekvægbesætninger.