Projektansvarlig

Dyrkningssikre bælgsædsafgrøder

Formålet er at sikre en dansk produktion af økologisk bælgsæd, som i mængde og kvalitet passer til behovet i den økologiske husdyrproduktion. For at opfylde formålet sættes fokus på at øge dyrkningssikkerheden i bælgsæd. I projektet kombineres de forsøgsmæssige danske og internationale erfaringer med dyrkning af bælgsæd, så det er muligt at beskrive et dyrkningskoncept for en robust dyrkning af bælgsæd såvel, hvad angår udbyttet og kvalitet i afgrøden, som for hele sædskiftet. Områder som inddrages, Kombination af bælgsædsart/type og kornart for optimal synergi, god ukrudtskontrol, ensartet modning og bedste foderværdi. Herunder balancen mellem avl og foderforbrug., Optimering af høstteknikker for at opnå et tidligere høsttidspunkt.m Videreudvikling af dyrkning af vinterbælgsæd under danske forhold. Indhold i form af forsøg, demonstrationer, vejledninger samt workshops for interesserede

Hestebønner til grise – danske og udenlandske undersøgelser

Både danske og udenlandske forsøg med hestebønner til smågrise og slagtesvin viser, at 30 pct. tanninholdige hestebønner i foderet kan give nedsat fordøjelighed af råprotein og aminosyrer.

Oversigten 2010 - Økologisk dyrkning

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2010.

Præsentation: Nyt om bælgsæd

Indlæg på Plantekongres 2011.

Nyt om bælgsæd

Dyrkning af blandsæd af lupin og ært ser lovende ud. Vinterhestebønne er dyrkningsusikker, men har et stort udbyttepotentiale.

Nyt om bælgsæd

Dyrkning af bælgsæd af lupin og ært ser lovende ud. Vinterhestebønne er dyrkningsusikker men har et stort udbyttepotentiale.

Slutrapport - Dyrkningssikre bælgsædsafgrøder

Afsluttende rapport.