Projektansvarlig

Energiproduktion som løftestang for økologisk jordbrug

Projektet skal anvise konkrete muligheder for at få bedre økonomi i økologisk jordbrugsproduktion ved at indarbejde energiproduktion som en del af den økologiske drift. Projektet skal samtidig vise, hvordan samarbejde mellem landmænd og kommune på en gang kan opfylde kommunens miljø- og klimaplaner og øge omstillingen til økologisk jordbrug. Projektet samler aktører fra en kommune og dens landmænd til en analyse af, hvordan man bedst kan forene omstilling til økologi med grøn energiforsyning til kommunen. Interesserede landmænd, konsulenter og energivirksomheder vil blive samlet for at forberede et projekt, der kan realisere en konkret omlægning til økologisk produktion med indtægter fra energiproduktion.

Klimaplan - præsentation med fokus på Biogas, Herning Kommune

Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug

Dokumenter fra projekt der belyser økonomi og klimaeffekter ved at omlægge bedrifter til økologisk produktion og bruge gødning og kløvergræs til produktion af biogas

Indlæg og erfaringer fra workshop 22. marts 2010

Notat og præsentationer fra projektmøde

Indlæg og erfaringer fra workshop 6. oktober 2010

Notat og præsentationer fra projektmøde

Biogas og økologisk landbrug - en god cocktail

Hæfte om økonomien og klimaeffekter af at bruge energiafgrøder og gødning fra økologisk jordbrug til produktion af biogas

Biogasanlæg på ren plante-biomasse

Et tysk biogasanlæg har siden 2005 produceret biogas på økologisk kløvergræs og andre planteprodukter. Information om anlæggets opbygning og erfaringerne med at drive det.

Slutrapport - Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug

Afsluttende rapport.