Projektansvarlig

Faglig oplysningsvirksomhed - planteskoledrift

I samarbejde mellem DPF, KU Det Biovidenskabelige Fakultet , Skov og Naturstyrelsen og European Nurserystock Association samt faglige konsulenter gennemføres en række aktiviteter bestående af informationssøgning , møder og oplysningsvirksomhed med henblik på at udvikle produktionsmetoder, fastlægge produktspecifikationer, undersøge alternative planteanvendelser i relation til klimaændringer og gennem videndeling på temadage og med informationer på relevante hjemmesider at bidrage til en videreudvikling af planteskoleerhvervet. Formålet er at effektivisere og billiggøre produktionerne, højne produktkvaliteten samt at øge anvendelsen af miljøvenlige produktionsmetoder.