Projektansvarlig

Foder, fødevarekvalitet og fødevaresikkerhed

Projektets hovedformål er at medvirke til at sikre en høj råvarekvalitet af mælk og kød. Dette opnås gennem rådgivning, stikprøvekontrol, undersøgelse af foderets hygiejniske kvalitet og demonstration af sammenhængen mellem foderkvalitet og mælkens teknologiske og ernæringsmæssige kvalitet. Desuden skal projektet sikre en yderligere fokuseret indsats på kerneområder indenfor råvarekvalitetsarbejdet med henblik på sikring og forbedring af den rå mælks kvalitet, især med hensyn til antibiotikarester og kim. 

Plantedirektoratets kontrol af kvægfoder i 2009

Plantedirektoratets analyser af kvægfoder viser, at der ofte mangler protein og energi i proteinfoderblandingerne til malkekøer.

Før du tegner ny foderstofkontrakt

Det er vigtigt, at din foderstofkontrakt opfylder dine krav – og ikke kun sælgers. Og husk at tage højde for de nye foderstofregler – bl.a. bortfald af kravet om åben deklaration.

Nye regler for markedsføring af foder

Vejledning om markedsføring og anvendelse af foder findes nu på Plantedirektoratets hjemmeside.

Crimp dit korn

Crimpet korn kan være et godt alternativ til ludning.

Rapskager af god kvalitet er et optimalt proteintilskud

Rapskager er det vigtigste proteintilskudsfoder til kvæg. Det er normalt en god ensartet råvare, med et ret konstant protein- og fedtindhold.

Slow release urea

Slow release urea giver en langsom frigørelse af urea i vommen. Slow realease urea bør sammenlignes med urea og ikke planteprotein, idet det ikke indeholder egentligt protein og aminosyrer. Ved fodring med fuldfoder, hvor køerne æder mange gange

Flydende kornbærme – DGS protein

Flydende kornbærme med 27-30 % tørstof er billig proteinkilde, men kræver investering i tank til opbevaring.

Elektrolytblandinger til kalve

Oversigt over markedsførte elektrolytblandinger til kalve

Vejledning om foderstofregler

Plantedirektoratet har den 4. oktober lagt en ny version om vejledning om foder og foderstoflovgivning.

Spar på dyrt tilskudsfedt

Foderfedt er sammenlignet med korn blevet så dyrt at man kun bør opfylde minimumskravene til fedtsyre som angivet i normerne til malkekøerne.

Tolerancer ved Plantedirektoratets foderstofkontrol

Tolerancer ved foderstofkontrol gældende fra den 10. november 2010.

Opdatering af Triticale, ærter og hestebønner

Triticale, ærter og hestebønner er opdateret med nye analyser.

Eksempler risikovurdering og arbejdsplaner - kvæg

Eksempler risikovurdering og arbejdsplaner - Svin

Relevante tilsætningsstoffer - kvæg

Vores mælk - en ren fornøjelse

Kampagnebrev 2010

Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler?

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål - 7. september 2010

Hvordan agerer vi med nye foderstofregler? Bilag

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål - 7. september 2010

Botanisk undersøgelse af kvægfoderblandinger 2010

Botanisk undersøgelse af kvægfoderblandinger viser, at der kan være stor forskel mellem det fundne og deklarerede råvareindhold.

Stikprøver af kvægfoderblandinger 2010

Ud af 44 prøver af foderblandinger til malkekøer var der 8 prøver, der afveg for meget fra garantien.

Afvigelser fra garantien i en femtedel af kvægfoderblandinger

Stikprøver af foderblandinger til malkekøer viser, at 18 procent prøver har større afvigelser end den tilladte tolerance. Alle afvigende prøver havde for lavt indhold af råfedt.

Rapskageanalyser 2010

Ernæringsmæssigt indhold samt mikrobiologisk kvalitet for rapskager.

Tabel 1 til KvægInfo nr. 2181

Rapsanalyser 2010

Temadag i Gårdsteknik Forum

Tirsdag den 16. marts 2010

Uddannelsesdag for kvalitetsrådgivere

Den 12. maj 2010

Præsentation - Mælkevalitet

Fødevaresikkerhed

Præsentation - Fordele ved lave kimtal -

For både mælkeproducent og mejeri

Program for fælles erfadag hos DeLaval

Den 6. september 2010

Temadag om mælkekvaliet

Indbydelse og program for den 23. september 2010

Program for fælles erfa-dag hos Lely

Den 26. august 2010

Smittebeskyttelse og smittebrydning i Lely robotter

Præsentation - 29. september 2010

Indbydelse vedr. Teknik på gården

Statusmøde den 26. okt. 2010 for leverandører af malkeudstyr

Vejledning til landmænd der anvender forblandinger eller rene tilsætningsstoffer

Hvis du anvender forblandinger og/eller rene tilsætningsstoffer, skal du indberette dette til Plantedirektoratet. Din bedrift bliver dermed registreret som såkaldt HACCP-landbrug. Du skal desuden indføre kvalitetssikring efter HACCP-principperne.

Fedtsyresammensætning i foder og mælk

Model kan forudsige mælkens indhold af fedtsyrer. Foderrationer med mættet fedt giver især et højere indhold af palmitinsyre i mælken, når der sammenlignes med lavere fedtsyretildeling.

Mælkekvalitetskampagnen

Vores mælk - en ren fornøjelse

Vores Mælk - en ren fornøjelse

Artikel fra Kvæg Nyt nr. 12 - 2010

Lavere celletal gav større arbejdsglæde

Artikel fra Kvæg Nyt nr. 11 - 2010

Undgå sporer i ensilagen

Artikel fra Kvæg Nyt nr. 13 - 2010

Godt samarbejde med leverandører

Artikel fra Kvæg yt nr. 20 - 2010

Tema: Malketeknik

Kvæg Nyt nr. 18 - 2010

Tema: Termokim

Kvæg Nyt nr. 22 - 2010

Tema: Mælkekvalitet

Kvæg Nyt nr. 10 - 2010

Fokus på mælk og manglende rengøring

Artikel fra Effektivt Landbrug 24. september 2010

Vores mælk skal være en ren fornøjelse

Artikel fra Effektivt Landbrug 29. september 2010

Tema: Alt om sporer

Artikler fra Magasinet Kvæg den 9. september 2010

Masser af mælk at hente ved at sænke celletallet

Artikel fra LandbrugsAvisen 22. oktober 2010

Risikovurdering - skabelon - tomt skema

Vejledning til landmænd der anvender forblandinger eller rene tilsætningsstoffer

Risikovurdering - skabelon - forblandinger

Vejledning til landmænd der anvender forblandinger eller rene tilsætningsstoffer

Risikovurdering - skabelon - flydende produkter

Vejledning til landmænd der anvender forblandinger eller rene tilsætningsstoffer

Risikovurdering - skabelon - urea mixervogn

Vejledning til landmænd der anvender forblandinger eller rene tilsætningsstoffer

Risikovurdering - skabelon - uera foder

Vejledning til landmænd der anvender forblandinger eller rene tilsætningsstoffer

Risikovurdering - skabelon - propionsyre

Vejledning til landmænd der anvender forblandinger eller rene tilsætningsstoffer

Risikovurdering - skabelon - organisk syre

Vejledning til landmænd der anvender forblandinger eller rene tilsætningsstoffer

Arbejdsplan - skabelon - tomt skema

Vejledning til landmænd der anvender forblandinger eller rene tilsætningsstoffer

Arbejdsplan - skabelon - forblandinger

Vejledning til landmænd der anvender forblandinger eller rene tilsætningsstoffer

Arbejdsplan - skabelon - flydende produkter

Vejledning til landmænd der anvender forblandinger eller rene tilsætningsstoffer

Arbejdsplan - skabelon - urea mixervogn

Vejledning til landmænd der anvender forblandinger eller rene tilsætningsstoffer

Arbejdsplan - skabelon - urea foder

Vejledning til landmænd der anvender forblandinger eller rene tilsætningsstoffer

Arbejdsplan - skabelon - propionsyre

Vejledning til landmænd der anvender forblandinger eller rene tilsætningsstoffer

Arbejdsplan - skabelon - organisk syre

Vejledning til landmænd der anvender forblandinger eller rene tilsætningsstoffer

Årsrapport 2010

Syrningshæmmere i leverandørprøver

Regneark - Moate fedtsyremodel

Bilag til KvægInfo 2183