Projektansvarlig

Forbedret ensilagekvalitet og bedre produktivitet gennem styring af ensileringsprocessen

Projektets hovedformål er at demonstrere ny viden omkring aktuelle problemstillinger ved ensilering af græs og majs samt sikre, at danske mælkeproducenter får aktuel og saglig information omkring ensilering, der kan bidrage til bedre udnyttelse af ensilage til mælkeproduktion. Projektet vil demonstrere i praksis,  hvordan forgæringsprodukter fra ensileringsprocessen påvirker malkekøerne, og hvordan ensileringsprocessen styres gennem tilsætning af ensileringsmidler.

Ensileringsmidler i 2010

Inden du bruger et ensileringsmiddel, skal du gøre dig klart, hvad målet er, og om der er en økonomisk gevinst ved at anvende midlet.

Tag højde for risiko ved vurdering af økonomien i ensileringsmidler

Der er god grund til at regne på økonomien ved brug af ensileringsmidler og tage højde for, at ensileringsmidlets effekt er usikker.

Lav temperatur giver langsom gæring i majsensilage

Majs ensilerer langsomt, hvis temperaturen er tæt på frysepunktet, men stabiliteten og kvaliteten er alligevel god bortset fra højere ethanolindhold.

Virkning af ensileringsmidler i majs – ensilering 2008

Undersøgelsen baseret på ensilering af majs hos 39 mælkeproducenter viste, at majshelsædsensilage behandlet med heterofermentative mælkesyrebakterier (Lalsil Fresh)

Virkning af ensileringsmidler i græs – ensilering 2009

Ensilering af 1. slæt græsensilage hos 31 mælkeproducenter indgik et forsøg med 3 behandlinger:

Giver ensileringsmidler i majs mere mælk i tanken og sundere køer?

Data på produktion, dyr omsætning, reproduktion og sundhed blev analyseret for effekt af brug af ensileringsmidlerne Lactisil og Lalsil Fresh i majshelsædsensilage i 39 danske malkekvægsbesætninger. Data indsamlet ved besætningsbesøg viste, at

Overblik over ensileringsmidler anvendt i Danmark og forventning tilfremtidig anvendelse

Det største potentiale og den bedste økonomi i ensileringsmidler er i anvendelse af homofermentative mælkesyrebakterier til ensilage af græsmarksafgrøder.

Virkning af ensileringsmidler i græs – ensilering 2009

Indlæg på Temamøde om ensilering af majs og græs den 25. marts 2010

Virkning af ensileringsmidler i majs – ensilering 2008

Indlæg på Temamøde om ensilering af majs og græs den 25. marts 2010

Giver ensileringsmidler i majs mere mælk i tanken og sundere køer?

Indlæg på Temamøde om ensilering af majs og græs den 25. marts 2010

Overblik over ensileringsmidler anvendt i Danmark og forventninger til fremtidig anvendelse

Indlæg på Temamøde om ensilering af majs og græs den 25. marts 2010

Lav temperatur hæmmer gæring i majsensilage

Majs ensilerer langsomt, hvis temperaturen er tæt på frysepunktet, men stabiliteten og kvaliteten er alligevel god bortset fra højere ethanolindhold.

Optimering af ensilages produktionsværdi ved brug af ensileringsmidler kræver behovsanalyse og kendskab til midlernes virkning

Artikel i Danske mælkeproducenter – september 2010

Aktuelt ny om fodring med majs

Indlæg på grovfoderseminarer 2. – 4. februar 2010

Hvad siger koen til brug af ensileringsmidler

Indlæg på Danske Maskinstationers kursus 8. marts 2010

Ensileringsmidler - køb ikke katten i sækken

Artikel i Ny KvægForskning Nr. 3, juni 2010