Projektansvarlig

Information om aktiviteter på avlsområdet

Formålet er at formidle ny viden inden for kvægavl til landmænd og konsulenter. Formidlingen skal ske dels gennem artikler på LandbrugsInfo og relevante kvægfaglige blade og dels gennem møder.

Avlskursus for kødproducenter - Aulum januar 2010

K-2 Avlskursus for kødkvægsproducenter Onsdag den 20. januar 2010 kl. 19.00-22.00 i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum (ca. 7 deltagere)

Hvorfor skal man inseminere, veje, registrere, individprøve og kåre. Hvad betyder øget frekvens af registreringer for racens avlsarbejde?

Indlæg på Avlsseminar for Dansk Kødkvæg 15. januar 2010 i LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens. v/ konsulent Anders Fogh, Dansk Kvæg (ca. 40 deltagere)

Hvad har betydning for holdbarheden?

Indlæg på Avlsforum på Bygholm for Dansk Holstein - marts 2010 v. Anders Fogh (ca. 100 deltagere)

Køer med højere NTM giver øget dækningsbidrag

Artikel til "Avlsnyt" - Viking Genetics nr. 1 - 2010 af Anders Fogh, Anki Roth og Minna Toivonen

Vidste du om avl - inseminering med andre racer

Køernes ekstriør bliver bedre og bedre

Artikel i "Avlsnyt" - Viking Genetics nr. 1 - 2010 af Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen, Dansk Kvæg

Bilag "Krydsning - et stærkt alternativ"

Bilag fra Dansk Kvæg's kongres 2010 - Krydsning et stærkt alternativ v. Specialkonsulent Morten Kargo Sørensen, Landscentret, Dansk Kvæg/DJF, Foulum, Aarhus Universitet og Teamleder Anders Fogh, Landscentret, Dansk Kvæg (ca. 300 deltagere)

Præsentation "Krydsning - et stærkt alternativ"

Overhead fra Dansk Kvæg's kongres 2010 - Krydsning et stærkt alternativ v. Specialkonsulent Morten Kargo Sørensen, Landscentret, Dansk Kvæg/DJF, Foulum, Aarhus Universitet og Teamleder Anders Fogh, Landscentret, Dansk Kvæg (ca. 300 deltagere)

Holdbarhed er godt - NTM er bedre

Artikel til Dansk Holstein nr. 2 - juni 2010

Er der økonomi i avlsmæssig forbedring af holdbarheden?

Indlæg på Dansk Holstein - Himmerland's avlsforeningsmøde tirsdag d. 15. juni 2010 (ca. 30 deltagere)

Højere produktion hos afkom efter tyre med høje indekser

Artikel til Avlsnyt - Viking Genetics nr. 3 2010

Inseminering betaler sig – både på kort og langt sigt

Nogle vælger at bruge foldtyr for at spare penge. Men på lang sigt giver inseminering 45.000 kroner mere om året.

Indspark til avlsudvalgsmøde for Hereford - Overhead

Overhead fra Indspark til avlsudvalgsmøde for Hereford 24. august 2010 - v. Anders Fogh (ca. 7 deltagere)

Nye indekser for yversundhed og holdbarhed giver ændringer i køernes NTM

Igangsætning af nye indekser for yversundhed og holdbarhed i august 2010 giver ændringer i NTM hos både tyrene og køerne.

Sustainable dairy breeding using genomic selection and crossbreeding

Præsentation fra NØK mødet på Island 27/07 2010 v. Morten Kargo Sørensen

Crossbreeding from a Danish perspective

Præsentation på krydsningsmøde i Cremona 4/6 2010 v. Morten Kargo Sørensen

Breeding in Denmark – registrations, indices and breeding scheme

Indlæg på "European Angus Forum 2010" 3. sept. 2010 v. Anders Fogh (ca. 70 deltagere)

NTM – Nordic total Merit - eller var det merværdi eller mareridt

Diskussionsmøde om avlsmål indenfor HF, 21. januar 2010 på Agerskov Kro. V. Morten Kargo Sørensen

NTM vil blive påvirket af nye indeks for holdbarhed og yversundhed

Artikel til Dansk Holstein nr. 3 - 2010

Nordisk indeks for holdbarhed

Artikel fra Dansk Holstein nr. 3 - 2010 Af Minna Toivonen, Faba, Anki Roth, Svensk Mjölk og Anders Fogh, Kvæg

Nyt avlsværdital for yversundhed

Artikel fra Dansk Holstein nr. 3 - 2010 Af Minna Toivonen, Faba, Anders Fogh, Kvæg og Anki Roth, Svensk Mjölk

Nordisk indeks for holdbarhed

Artikel til Avlsnyt nr. 4 - 2010 Af Minna Toivonen, Faba, Anki Roth, Svensk Mjölk og Anders Fogh, Kvæg

NTM vil blive påvirket af nye indeks for holdbarhed og yversundhed

Artikel til Avlsnyt nr. 4 - 2010 Af Minna Toivonen, Faba, Anki Roth, Svensk Mjölk og Anders Fogh, Kvæg

Nyt avlsværdital for yversundhed

Artikel fra Avlsnyt nr. 4 - 2010 Af Minna Toivonen, Faba, Anders Fogh, Kvæg og Anki Roth, Svensk Mjölk

Avlskursus for kødproducenter Aulum januar 2010 program

Program for "K-2 Avlskursus for kødkvægsproducenter" Onsdag den 20. januar 2010 kl. 19.00-22.00 i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum (ca. 7 deltagere)

Hvorfor skal man inseminere, veje, registrere, individprøve og kåre. Hvad betyder øget frekvens af registreringer for racens avlsarbejde? - Program

Program for "Avlsseminar for Dansk Kødkvæg" 15. januar 2010 i LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens. v/ konsulent Anders Fogh, Dansk Kvæg (ca. 40 deltagere)

Indspark til avlsudvalgsmøde for Hereford - Paper

Paper fra Indspark til avlsudvalgsmøde for Hereford 24. august 2010 (ca. 7 deltagere)

Indspark til avlsudvalgsmøde for Hereford - Program

Program fra Indspark til avlsudvalgsmøde for Hereford 24. august 2010(ca. 7 deltagere)

Breeding in Denmark – registrations, indices and breeding scheme - Program

Program for "European Angus Forum 2010" 3. sept. 2010 (ca. 70 deltagere)

Nyt fra Interbull og fremtidige udviklingsopgaver

Nyt fra Interbull og fremtidige udviklingsopgaver - indlæg v. Gert Pedersen Aamand på informationsmøde om avl d. 12/10-2010

Blendede indekser

Blendede indekser - indlæg v. Gert Pedersen Aamand på informationsmøde d. 12/10-2010

NAV avlsværdital for yversundhed

NAV avlsværdital for yversundhed - indlæg v. Gert Pedersen Aamand på informationsmøde om avl d. 12/10-2010

NAV avlsværdital for holdbarhed

NAV avlsværdital for holdbarhed - indlæg på informationsmøde d. 12/10-2010 v. Jørn Pedersen

Informationsmøde om avl 12/10-2010

Program og deltagerliste til informationsmøde om avl d. 12. oktober 2010 på Videncentret for Landbrug

Praktiske overvejelser ved brug af Genvikplustyre

Praktiske overvejelser ved brug af Genvikplustyre - indlæg v. Morten Kargo Sørensen på informationsmøde om avl d. 12/10-2010

Kontrol af indberettede afstamningsoplysninger

Kontrol af indberettede afstamningsoplysninger - indlæg v. Kevin Byskov på informationsmøde om avl d. 12/10-2010

Nye genetiske parametre for ydelse

Nye genetiske parametre for ydelse - indlæg v. Anders Fogh på informationsmøde om avl d. 12/10-2010

Nyt program til beregning af eksteriørtal

Nyt program til beregning af eksteriørtal - indlæg v. Anders Fogh på informationsmøde om avl d. 12/10-2010

Krydsning - et stærkt alternativ

Forsideartikel fra Dansk Kvæg Nyt nr. 6 26. marts 2010 af Morten Kargo Sørensen, Anders Fogh og Gert Pedersen Aamand

Årsstatistik, Avl 2009/10

25. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsejede malkeracetyre. Årsstatistikken indeholder statistikker af avlsmæssig interesse, nu med engelske overskrifter og tabeltekster.

Ny afprøvningsperiode på individprøven for kødkvæg

Dansk Kødkvæg og Viking Danmark har besluttet at ændre individprøveperioden fra og med 2010. Af den grund er det nødvendigt at stoppe udskrivningen af slutopgørelser i en periode.

Individprøveresultater for kødkvægstyre

For at kunne udvælge tyre, som er genetisk overlegne med hensyn til tilvækst, ultralydsareal og foderudnyttelse, afprøves hvert år et antal tyre af de forskellige kødkvægsracer. Det er ejerne selv, som sørger for, at tyrene bliver afprøvet

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark - maj 2010

Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. Siden er anvendelsen øget løbende. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående statistik udarbejdet. Statistikken er beregnet d. 6. maj 2010.

Flerfødsler i perioden 1/1-2000 - 1/11-2010

Årligt bliver der registreret ca. 20.600 flerfødsler i Danmark. Knapt 9 gange om året forekommer en trillingfødsel med 3 levende kviekalve, og ca. en gang hvert andet året forekommer en firlingefødsel med 4 levende kviekalve.

Holdbarheden for Holstein har overhalet andre lande

Det avlsmæssige niveau for holdbarhed har været stigende i de senere år. De nyligt afprøvede danske Holstein tyre er således ca. 5 indeksenheder bedre end for 10 år siden. Det svarer til ca. 18 dage længere levetid hos døtrene.

Avlsseminar i "Dansk Simmental" 6/11-2010 - program

Program for avlsseminar i "Dansk Simmental" lørdag d. 6. november 2010 på Hotel Pejsegården, Brædstrup - ca. 40 deltagere.

Principperne for indeksberegning

Indlæg på avlsseminar i "Dansk Simmental" v. Anders Fogh. Lørdag d. 6. november 2010 på Hotel Pejsegården, Brædstrup - ca. 40 deltagere.

Hvordan sikres avlsmæssig fremgang for racen og besætningen

Indlæg på avlsseminar i "Dansk Simmental" v. Anders Fogh. Lørdag d. 6. november 2010 på Hotel Pejsegården, Brædstrup - ca. 40 deltagere.

Stort potentiale for krydsning i praksis

Artikel til "Ny KvægForskning" nr. 3 - juni 2010 af Anders Fogh og Morten Kargo Sørensen

Program for Avlsforum for Dansk Holstein 16. nov. 2010

Program for Avlsforum for Dansk Holstein - 16. november 2010 på Bygholm Landbrugsskole, Horsens - ca. 75 deltagere

Kontrol af indberettede afstamningsoplysninger

Indlæg på Avlsforum for Dansk Holstein v. Kevin Byskov 16. november 2010 på Bygholm Landbrugsskole, Horsens - ca. 75 deltagere

Danske klovdata

Indlæg på Avlsforum for Dansk Holstein v. Kevin Byskov 16. november 2010 på Bygholm Landbrugsskole, Horsens - ca. 75 deltagere

Program for workshop for nordiske klovbeskærere nov. 2010

Program for workshop for nordiske klovbeskærere 1. november 2010 hos Asger Christensen, Jordrup og Jysk Landbrugsrådgivning, Billund

Deltagerliste ved workshop for nordiske klovbeskærere nov. 2010

Deltagerliste ved workshop for nordiske klovbeskærere 1. november 2010 hos Asger Christensen, Jordrup og Jysk Landbrugsrådgivning, Billund

Anvendelse af klovdata til forbedring af klovsundheden via avl

Indlæg v. Gert Pedersen Aamand under Workshop for nordiske klovbeskærere 1. november 2010 hos Asger Christensen, Jordrup og Jysk Landbrugsrådgivning, Billund

Opgørelse baseret på danske klovdata

Indlæg v. Pia Nielsen under wokshop for nordiske klovbeskærere 1. november 2010 hos Asger Christensen, Jordrup og Jysk Landbrugsrådgivning, Billund

Bedre holdbarhed for Holstein

Notits fra Effektivt Landbrug tirsdag d. 16. november 2010

Egne registreringer har stor indflydelse på køernes indeks for yversundhed

I august 2010 blev beregningen af indekset for yversundhed ændret. Inddragelse af koens egne registreringer betyder, at sikkerheden på indekset øges væsentligt, idet sikkerheden som afstamningen bidrager med, er konstant.

Nordisk afprøvede tyre har god holdbarhed

Artikel til Viking Genetics's hjemmeside www.vikinggenetics.com/dk - november 2010 af Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen

Indavl hos Hereford ser ikke ud til at være et problem – MEN…

Artikel til Herefordbladet og hjemmesiden www.hereford.dk - november 2010 af Morten Kargo Sørensen og Anders Fogh

Revision af indeksberegningen for får – sommeren 2010

Artikel til "Får" tidsskrift for Dansk Fåreavl nr. 9 - september 2010 - af Jørn Pedersen og Anders Fogh, Kvæg

Udvælgelse af tyrefædre påvirker baseændring for frugtbarhed

I november 2010 blev basedefinitionen ændret for hunlig frugtbarhed, kælvning, fødsel og øvrige sygdomme. For frugtbarhed forårsagede baseændringen, at niveauet af

Nye indekser for yversundhed og holdbarhed giver ændringer i køernes NTM

Artikel til Viking Genetics' hjemmeside www.vikinggenetics.com/dk - november 2010 Af Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen, Kvæg

Racesammensætning for kalve af malkerace født 1985-2009

Der er foretaget opgørelse af racesammensætning for kalve af malkerace født i perioden 1985-2009.

Conformation Nordic Holstein

Indlæg ved Nordic Holstein meeting in Herning, Denmark dec 2, 2010 ved Anders Fogh - 7 deltagere

Data from Danish hooftrimmers

Indlæg ved Nordic Holstein meeting in Herning, Denmark dec 2, 2010 ved Anders Fogh - 7 deltagere

Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - December 2010

Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. Vi følger anvendelsen af KSS i nedenstående statistik. Formålet er også at vise opnåede drægtighedsresultater med KSS. Statistikken er beregnet d. 1. dec. 2010.

Anvendelsen af kønssorteret sæd

Artikel fra Effektivt Landbrug 8. december 2010 - uddrag af KvægInfo nr. 2154 af Anders Fogh og Martha Bo Almskou

15 % af kvierne insemineres med kønssorteret sæd

Artikel til margasinet Kvæg nr. 12 - december 2010 v. Anders Fogh, Morten Kargo Sørensen, Kevin Byskov og Søren Borchersen

Indekser for reproduktion og sundhed på ny base

Artikel til "Avlsnyt" nr. 5 - december 2010 v. Anki Roth, Anders Fogh og Minna Toivonen

Effekt af +10 indeksenheder

- Bedre sundhed hos afkom efter tyre med høje indekser. Artikel til "Avlsnyt" nr. 5 - december 2010 v. Anki Roth, Anders Fogh og Terhi Vahlsten

Holdbarheden for danske Holstein-tyre overhaler andre lande

Artikel til "Avlsnyt" nr. 5 - december 2010 v. Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen

Status på data og avl

Indlæg på Avlsforum for RDM d. 9. december 2010 i Brædstrup v. Anders Fogh - 30 deltagere

Dagsorden for Avlsforum for RDM

Avlsforum for RDM d. 9. december 2010 i Brædstrup - dagsorden

Avlsmæssige muligheder for forbedret kødproduktion hos malkeracerne

En indtægtskilde, som ikke har haft den store bevågenhed i de senere år, er indtægter fra salg af oksekød. Der er derfor set på de avlsmæssige muligheder for at øge mængden og klassificering af det producerede oksekød.

NTM - Nordisk Totaløkonimisk Indeks

Artikel til RYK årsberetning 2010 af Morten Kargo Sørensen, Anders Fogh og Gert Pedersen Aamand

Holdbarheden for Holstein har overhalet andre lande

Artikel til Dansk Holstein nr. 4 2010 af Anders Fogh

Højere avlsmæssigt niveau med insemineringstyre hos Holstein

Artikel til Dansk Holstein nr. 4 2010 af Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen

Egne registreringer har stor indflydelse på køernes indeks for yversundhed

Artikel til Dansk Holstein nr. 4 2010 af Anders Fogh, Gert Pedersen Aamand og Ulrik Sander Nielsen

Udvælgelse af tyrefædre påvirker baseændring for frugtbarhed

Artikel til Dansk Holstein nr. 4 2010 af Anders Fogh, Gert Pedersen Aamand og Ulrik Sander Nielsen

Udvælgelse af tyrefædre påvirker baseændring for frugtbarhed

Ændring i basedefinitionen er årsag til at niveauet for frugtbarhedsindekset er faldet hos Holstein, uændret for de røde racer og steget for Jersey. Årsagen til forskellene mellem racer skyldes forskelle i udvælgelse af tyrefædre og brugstyre.

Højere avlsmæssigt niveau med insemineringstyre hos RDM

Ca. 3% af RDM køerne har foldtyr som far. Der kan være mange grunde til at anvende en foldtyr, men man skal være klar over, hvilken betydning det har på køernes avlsmæssige niveau for eksempelvis produktion, sygdomsresistens og økonomi.

Højere avlsmæssigt niveau med insemineringstyre hos Holstein

Ca. hver 10. Holstein ko har en foldtyr som far. Der kan være mange grunde til at anvende en foldtyr, men man skal være klar over, hvilken betydning det har på køernes avlsmæssige niveau for eksempelvis produktion, sygdomsresistens og økonomi.

Højere avlsmæssigt niveau med insemineringstyre hos Jersey

Ca. 6% af alle Jersey køer har en foldtyr som far. Der kan være mange grunde til at anvende en foldtyr, men man skal være klar over, hvilken betydning det har på køernes avlsmæssige niveau for eksempelvis produktion, sygdomsresistens og økonomi.

Kødkvægsracernes egnethed til krydsningsproduktion på malkekvæg

Vi vurderer, at Limousine og Belgisk Blåhvidt kvæg er bedst egnede til krydsning med malkekvæg.

Foldtyre koster ydelse

Artikel til magasinet Kvæg februar 2011 - interview med Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen

Genetisk udvikling i tilvækst, ultralydareal og fodereffektivitet på individprøven

Artikel til "Dansk Charolais" marts 2011 v. Anders Fogh og Jørn Pedersen

Genetisk udvikling i tilvækst, ultralydareal og fodereffektivitet på individprøven

Artikel til "Limousine nyt" marts 2011 v. Anders Fogh og Jørn Pedersen

Genetisk udvikling i tilvækst, ultralydareal og fodereffektivitet på individprøven

Artikel til "Simmentaleren" nr. 41, marts 2011 v. v. Anders Fogh og Jørn Pedersen

Genetic evaluation within NAV

Beskrivelse af beregningsmetoder m.v. "Principles"

NAV routine evaluation – general description

In this publication we wish to describe the methods and models used in the Nordic countries. We also want to highlight the credibility of the EBVs for Nordic dairy cattle.

Afsluttende rapport