Projektansvarlig

Udvikling og demonstration af intelligent kalvefoderboks

Udvikling og demonstration af intelligent kalvefoderboks der kan bruges til styre fodertildeling til kødkvægkalve der går på græs sammen med moderkoen i sommerhalvåret på ekstensive græsarealer.
Der er oftest et behov for at give disse kalve tilskud af hø og fx valset korn for at sikre tilvækst, sundhed og dyrevelfærd hos kalvene. 

Kalveskjul - vejer og sorterer kalve

Artikel fra Magasinet Kødkvæg, august 2010

Intelligent kalveboks

Faktablad om den intelligente kalveboks, august 2010

Intelligent kalvefoderboks

Artikel fra RYK´s Årsberetning 2010