Projektansvarlig

Jorden som dyrkningsmedie

Projektets formål er at demonstrere og formidle viden om, hvordan forholdene i planternes dyrkningsmedie, jorden, optimeres i relation til den anvendte jordbearbejdningsteknologi. Herunder belyses betydningen af jordpakning, reduceret jordbearbejdning, direkte såning og kontrolleret trafik. Projektet vil desuden formidle viden om, hvordan vanding og dræning kan optimeres, så der sikres et robust produktionsmiljø under hensyntagen til, at miljøbelastningen skal reduceres samtidig med, at der sikres en økonomisk bæredygtig planteproduktion.

Erfaringer fra England med kontrolleret trafik i faste kørespor

Emnet var omlægning til kontrolleret trafik i faste kørespor i salgsafgrøder, da engelske farmere mødtes for at dele deres erfaringer med andre interesserede landmænd og rådgivere.

Erfaringer med direkte såning

Emnet var direkte såning, da Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark holdt temadag.

Hold øje med vinterrapsens vandbehov

Det er tid til at holde et skarpt øje på vinterrapsens vandingsbehov. På grund af det sene forår er det nødvendigt at tjekke dato for vækststart i Vandregnskab Online.

Hold styr på markvandingen med Vandregnskab Online

En optimal styring af markvandingen kan blive meget afgørende for udbyttet. Brug Vandregnskab Online til at føre vandingsregnskabet - det er nemt og overskueligt.

Beregn det økonomiske resultat i marken med Mark Online

Når du indtaster priser på såsæd, gødning, planteværn og afgrøder kan du med Mark Online beregne dækningsbidraget på den enkelte afgrøde.

Nye jordpakningsforsøg

Så længe der har været traktorer, har man diskuteret, hvorvidt færdsel med maskiner i marken påvirker udbyttet negativt. Hvor store maskiner kan vi køre med, uden jorden tager skade? Det skal nye forsøg give svar på.

Artikel: "Direkte såning testes i landsforsøg."

Artikel i LandbrugsAvisen den 12. marts 2010.

Artikel: "Vær sikker på at jorden er tjenlig."

Artikel i Mark, marts 2010.

Artikel: "Forsøg med direkte såning i Danmark."

Artikel i FRDKnyt, maj 2010.

Artikel: "Optimér transporten i høst."

Artikel i Agrologisk, maj 2010.

Demonstration af Jorden som dyrkningsmedie

Oversigt over de lokale demonstrationer i projektet: Jorden som dyrkningsmedie.

Artikel: "Nørgaard vil styre vandingen bedre."

Artikel i LandbrugsAvisen den 14. maj 2010.

Foreløbige resultater fra spredetest af efterafgrøder og mellemafgrøder

De fem testede eldrevne centrifugalspredere kan sprede olieræddike og gul sennep i et tilfredsstillende spredebillede ved op til 12 m arbejdsbredde, når sprederne monteres og indstilles korrekt.

Artikel: "Kontrollér den eldrevne efterafgrødespreder"

Artikel i LandbrugsAvisen den 13. august 2010.

Indtryk fra workshop om kontrolleret trafik

Mange nye forsøg med faste kørespor er sat i gang rundt om i Europa. Pløjefri dyrkning og direkte såning er et vigtigt element i dyrkningssystemer med faste kørespor.

Artikel: "Vandregnskab er kommet for at blive"

Artikel i LandbrugsAvisen den 20. august 2010.

Artikel: "Maskinsaldo og handelspriser kan rykke på bundlinien."

Artikel i MARK, august 2010.

Artikel: "Høst og lagring af vådt korn."

Artikel i Effektivt Landbrug den 26. august 2010.

Artikel: "Der er penge at spare på effektiv transport."

Artikel i Effektivt Landbrug den 28. august 2010.

Erfaringer med direkte såning fra Tyskland

Emnet var direkte såning, da Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark (FRDK) drog på studietur til Tyskland.

Artikel: "New Holland vinder pris"

Artikel i Effektivt Landbrug den 4. december 2010.

Pjece om de nye regler for jordbearbejdning

Få overblik over de nye regler for jordbearbejdning i denne pjece, og hviken betydning de har for dyrkningen af afgrøder.

Oversigten 2010 - Kulturteknik

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2010.

Oversigten 2010 - Majs

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2010.

Præsentation: Hurtig kørsel ved ukrudtsbekæmpelse i korn

Indlæg på Plantekongres 2011.

FarmTest - Etablering af efterafgrøder

Der er gennemført FarmTest af 5 elspredere til etablering af efterafgrøder med henblik på at undersøge spredebillede, risiko for skader på olieholdige frø samt mulighed for etablering samtidig med høst af afgrøden.

Dyrkningsvejledning: Vanding

Dyrkningsvejledning: Vanding

Præsentation: "Styring af markvanding med sensorer"

Indlæg ved kartoffelworkshop den 8. december 2010.

Artikel i LandbrugsAvisen den 4. februar 2011

Artikel: "Bogballe bedst til at sprede frø til efterafgrøde"

FarmTest: Øget hastighed ved marksprøjtning

Ved opgaver uden krav om nedtrængning, og hvor kapaciteten er ringe, kan hurtig kørsel med marksprøjten være en løsning. Hurtig kørsel med marksprøjten stiller bl.a. nye krav til dysevalg, sprøjtebommens stabilitet og markernes egnethed til hurtig kørsel.

Hurtig kørsel ved ukrudtsbekæmpelse i korn

I en aktuel FarmTest er der udført ukrudtssprøjtning i vårbyg på to lokaliteter ved 6, 12 og 18 km/t.

Artikel: "Hastigheden med sprøjten kan øges til 12-14 km i timen"

Artikel i LandbrugsAvisen den 25. februar 2011.

Ugens kommentarer til vandbalancen

Kommentar til vandbalancen den 13. september 2010.

Generelt om dræning

Få svar på en række spørgsmål som: hvilken gavn gør dræning, hvor stort et areal er drænet i Danmark og på hvilken årstid bør man dræne.

Før du dræner!

Dræning er en bekostelig og kompliceret aktivitet. Her præsenteres oplysninger om det lovmæssige grundlag, forundersøgelser og kortmateriale.

Dræningsmetoder og -materialer

Få svar på en række praktisk-tekniske spørgsmål som: hvordan kan drænene lægges ned og placeres, og hvilke materialer kan man bruge til dræning.

Vedligeholdelse af dræn

Læs mere omkring mulighederne for spuling af dræn og TV-inspektion af drænrør.

Dræning og okker

Hvad er okker, og hvordan skal det håndteres i forhold til dræning?

Lovgivning

Oversigt og beskrivelse af de regler og lovmæssige forhold, som gælder ved dræningsarbejde.

Ny temaside om dræning

Se den nye temaside på LandbrugsInfo med oplysninger og informationer om dræning.

Conservation Agriculture vinder frem

Conservation Agriculture er et dyrkningssystem som vinder indpas på verdensplan. Det tager udgangspunkt i minimal jordbearbejdning, at holde jorden dækket med planter året rundt og et godt sædskifte.

Sådan kommer du i gang med direkte såning

Der er en stigende interesse for direkte såning i Danmark. Læs her, hvordan du kommer i gang.

Afsluttende rapport