Projektansvarlig

Målrettet rådgivning ved brug af kommunikationsteknologier- demo

Projektets formål er at demonstrere, hvorledes optimal udnyttelse af moderne kommunikations-teknologier kan yde et væsentligt bidrag til sikring af, at produktionen på landbrugsbedrifter sker ved udnyttelse af nyeste viden, hvorved der kan opnås både bedre økonomi for den enkelte, billigere og mere konkurrencedygtige fødevarer på verdensmarkedet samt et bedre miljø i form af både mindre udledning til omgivelserne og bedre husdyrvelfærd. Demonstrationer vil fokusere på optimal udnyttelse af IKT ved vidensopbygning hos erhvervets udøvere; brug af virtuelle ERFA grupper til vidensdeling og effekten af at gøre informationer og tjenester mere tilgængelige ved brug af mobile teknologier.

Oversigt over deltagere i demonstrationsprojekt

Deltagende bedrifter vises på et Google Maps, der i projektet blev benyttet som samarbejdsværktøj ift. firmaet tnmIt.

Farmers on Androids, EFITA 2011 abstract

Abstract fremsendt til EFITA 2011 konferencen, der afholdes 11-14 juni i Prag.

Den teknologiske Landmand - Randers

Indbydelse til DLG arrangement i Randers, hvor Videncentret giver indlæg om muligheder med smartphones

Webdyr skal æde papirarbejdet

Omtale i Maskinbladet af ny web baseret Webdyr, hvor besætningsejere kan indrapportere til Dyreregistrering. Systemet vil også kunne bruges på mobiltelefoner med Windows Mobile styresystem.

Den Teknologiske Landmand: Rapport fra tre mini messser

Videncentret ved Carl Aggerbo var repræsenteret på tre mini messser afholdt af DLG med henblik på at vise interesserede landmænd mulighederne med IKT

Apps til din android smartphone

På Landmand.dk’s forside, der ugentlig typisk har omkring 13.000 besøgende, blev der lagt nedenfor viste omtale af muligheden for at tilgå en liste med relevante apps til android mobil telefoner.

Android apps for landmænd

Der findes mere end 200,000 apps til android styresystemet. For at gøre det lettere for landmanden at få øje på relevante apps, vedligeholder Videncentret listen Android for landmænd på http://kortlink.dk/androidzoom/8sk2

Udvikling i brug af Landmand.dk hos IKT optimerede bedrifter

Resultat af en analyse af brug af Landmand.dk og andre netbaserede systemer fra Videncentret, der tilgås via Landmand.dk

Hvad mener du om din nye smartphone? - - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1

To til fire uger efter at deltagende landmænd havde fået udleveret en smartphone – 15 fik en android og 5 en Windows mobil baseret – blev de bedt om at udfylde et spørgeskema.

Video snak i virtuel erfa gruppe

At taste og stave rigtigt kan for nogle være en barriere for deltagelse i et virtuelt socialt netværk. Det var baggrunden for, at medlemmer af erfagruppen Slagtekalve blev introduceret til det video baserede netværk Gabble. Dog uden succes.

ERFA gruppe: Landmænd på androider

Et skærmdump fra et socialt netværk på Yammer platformen målrettet deltagere i demonstrationsprojektet om brug af smartphones. Som det ses, har der været en lav grad af aktivitet hvad angår aktiv deltagelse med indlæg.

ERFA gruppe: AMS gruppen fra Vestjysk Landboforening

Eksisterende ERFA gruppe benytter med støtte af deres rådgiver Yammer til erfaringsdeling. Gruppens medlemmer har alle robotmalkere, og er derfor vant til teknologi. Der er nogen aktivitet i gruppen.

ERFA gruppe: Unge dynamiske økologer på Yammer

Eksisterende ERFA gruppe af unge økologer blev introduceret til et socialt netværk på Yammer med henblik på at de via den vej skulle kunne erfaringsdele. Som det ses på vedhæftede skærmdump har der stort set ikke være aktivitet.

ERFA gruppe: Slagtekalve gruppen

Eksisterende gruppe af slagtekalve producenter blev introduceret til Yammer med hnblik på vidensdeling via dette sociale netværk. Deres rådgiver benytter Yammer til at informere gruppen, mens indlæg fra dets medlemmer er ganske få.

Video vejledninger til Yammer

Skærmdump visende video vejledninger om brug af Yammer, Ping og Gabble. Videoer er placeret skjult på YouTube, hvortil der linkes fra deltagernes Min Side og fra Yammer.

Vejledning til Windows Mobile 6.5 mobiler

Skærmdump af hjemmeside på Landmand.dk med fem instruktions videoer om brug af Windows Mobile 6.5 mobil telefoner. Siden er tilgængelig på http://www.landmand.dk/C11/mobile65/default.aspx

Vejledninger til android baserede mobil telefoner

Skærmdump af hjemmeside på Landmand.dk, hvor brugere af android baserede mobil telefoner har adgang til i alt 12 instruktions videoer. Siden kan tilgås på http://www.landmand.dk/C10/android/default.aspx

Kvitteringsskrivelser for modtagelse af mobil

Ved udlevering af mobil til demonstrationsværter underskrev disse en kvittering, hvoraf det bl.a. fremgik, at de ikke ville blive gjort ansvarlige for skader, såfremt dette skete ved normal brug af mobilen.

Maskinbladet: Smartphones rummer ting til landmanden

Omtale i Maskinbladet 8. marts 2011 af listen med android apps, der kan være relevante for landmanden.

Mobilen - meget mere end snak. powerpoint præsentation

Præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse. Præsentationen blev givet på seminareret Den Teknologiske Landmand afholdt af DLG i Randers d. 3. marts 2011.

IKT anvendelse og potentiale på 11 bedrifter

11 forskellige landbrugsbedrifter besøgt med henblik på at forbedre deres brug af informations- og kommunikationsteknologi. Dette notat indeholder arbejdsnoter fra disse besøg samt en sammenfattende oversigt.

Nyhedsomtale: De bedste apps til landmanden

Omtale på www.vfl.dk af listen med android apps, der kan være relevante for landmanden. Omtalen gav flere henvendelser og forslag om apps til listen.

Forside præsentation af android apps listen

Android apps listen målrettet landmænd blev i mere end en uge eksponeret på forsiden af www.vfl.dk .

Landbrugscenter linker til android apps listen

Vestjysk Landbrugscenter er et eksempel på et landbrugscenter, der fra deres hjemmeside linker til listen med android apps målrettet landmænd.

Hvad mener du om din nye smartphone? - - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 2

Beskrivelse Cirka tre måneder efter at deltagende landmænd havde fået udleveret en smartphone – 15 fik en android og 7 en Windows mobil baseret – blev de bedt om at udfylde et spørgeskema.

Målrettet udvikling ved brug af kommunikationsteknologier – demonstration

Afsluttende rapport