Projektansvarlig

En kovending i kvægbruget

Erhvervslivet generelt er fuldt af eksempler på virksomheder hvis eksistens har været truet såfremt den hidtige kurs fastholdes, og hvor en turnaround (kovending) har revitaliseret virksomheden. Karakteristisk for disse er, at succeserne involverer nytænkning kombineret med respekt for erfaring og knowhow. De involverede kræfter skal alle besidde handlekraft men samtidig besindighed med at indføre alt for mange forandringer alt for hurtigt . Den overordnede forretningside bag et virksomhedssecifikt turnaround er at genskabe tilliden til virksomheden hos ejer, investor, kunder, medarbejdere, debitorer og kreditorer.Formålet er at demonstrere, hvorledes en intensiv tværfaglig rådgivningsindsats på en specifik bedrift kan genoprette tilliden til ledelsens evne til at skabe konsoliderende værditilvækst

Kick off Turnaround

Introduktion. Kovendingsprojekt

Turnaround kovending

Præsentation

Kovending

Et Dansk kvæg Demo projekt i 2010 i samarbejde med lokalcentre og bedrifter.

Turnaround – fra underskud til overskud

Det handler ikke om småjusteringer, når en bedrift kastes ud i en turnaround, og alle forretningsområder endevendes. Til gengæld kan det være effektiv medicin til en skrantende bedrift.

Bilag Turnaround - fra kriseramt til levedygtig virksomhed

Niels Rudolph, Teamleder team farm management

Præsentation Turnaround, Niels Rudolph

Kvæg Kongres 2010

Turnaround – at vende udviklingen for eksistenstruede virksomheder

Turnaround

- at vende udviklingen for eksistenstruede virksomheder

Tema: TurnAround

Kvæg Nyt nr. 17 - 2010

Uden overblik - ingen turnaround

Artikel fra Kvæg Nyt nr. 19 - 2010

Vi klapper ikke kassen i

Artikel fra Kvæg Nyt nr. 22 - 2010

Turnaround kan være redningsplanken

Artikel fra Magasinet Kvæg oktober 2010