Kan CO2-kvotesystemet fremme klimavenligt landbrug?

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.
På workshop i Round Table on Organic Agriculture and Climate Change i maj 2010 blev der fremlagt overvejelser om, hvordan landbruget med fordel kunne inddrages i EU's system for CO2-kvoter.

Round Table on Organic Agriculture and Climate Change er etableret af en række forskningsinstitutioner og interesseorganisationer for økologisk landbrug med det formål at afklare, hvordan økologiske jordbrugsmetoder bedst kan bidrage til at begrænse udledningen af drivhusgasser fra landbruget verden over.

På dets første møde på Forschungsinstitut für Biologischen Landbau i Schweiz den 10.-11. maj 2010 præsenterede professor Gert T. Svendsen fra Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og landskonsulent Erik Fog fra Videncentret for Landbrug overvejelser over, hvordan landbruget kunne få fordele af at blive inddraget i EU’s CO2-kvote-system:

Benefits for European farmers from carbon trading.

Workshoppens øvrige program og præsentationer kan findes her