Klima og økologi

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.
Selvom klimatopmødet ikke gav de resultater, der var lagt op til, er klimaspørgsmålet ikke mindre aktuelt, og der vil fortsat blive stillet krav til, at landbruget skal bidrage til at reducere vores samlede klimabelastning.

Hovedafdelingen Økologi forventer, at det vil sætte yderligere fokus på, hvordan landbrugsprodukterne produceres og dermed også give øget fokus på økologiske produkter.

  • Hvordan hænger økologi og klimabelastning sammen?
  • Er der nogen gode bud på en fremtidig produktion, der både er økologisk og klimavenlig?

For at belyse disse emner, holdt Landscentret, Økologi et inspirationsmøde med oplæg om økologi og klima.

Hovedoplægget blev holdt af klimaprofessor Jørgen E. Olesen under titlen Klimadagsordenen og de sandsynlige konsekvenser for landbruget - økologiens chancer og udfordringer.

Nedenfor bringer vi uddrag af oplægget. Man kan se udvalgte plancher, som blev vist i oplægget og høre Jørgen E. Olesens bemærkningen til plancherne.

Er der forskel på klimabelastningen mellem økologisk og konventionel fødevareproduktion?

Videoklip

Jørgen E. Olesens vision for økologisk planteproduktion. To store udfordringer: Præcis gødskning og ukrudtsbekæmpelse og ønske om brug af energiafgrøder i sædskiftet.

Videoklip

Oversigt over de mange forskellige typer indvirkning på klimaet og dannelsen af klimagasser. Skal læses fra venstre mod højre: Hvilke typer indvirkning og omsætningen til klimagasser.

Videoklip

Dansk landbrug står for 35 procent af begrænsningen i drivhus-gas udledningerne fra 1990 til 2010.

Videoklip

Gennemgang af sædskifteforsøg. Hvor stor udledningen er af lattergas i løbet af dyrkningsperioden.
 

Videoklip

Model for kulstof i jorden. Udviklingen af det i både top- og underjord.

Videoklip

Fødevarers klimabelastning baseret på energiindhold. Havregryn anbefales.

Videoklip

Hvordan har klimaet udviklet sig fra 1850 til i dag

Videoklip

Klimaet bliver varmere. Omtale af artikel i Science. Flere faktorer spiller ind på klimaet, herunder menne-sket indvirkning (anthropogenic effect). Jørgen E. Olesen forventer endnu en varmerekord på global plan.

Videoklip

Link

Hele præsentationen fra Jørgen E. Olesen

Kort video med glimt af hele oplægget.

Jørgen E. Olesen er ansat som forskningsprofessor ved Aarhus Universitet foruden at være medlem af regeringens klimakommission og af FN’s klimapanel (IPCC). Hans oplæg varede i alt 30 minutter og blev holdt for omkring 50 personer i marts 2010.

Video fra mødet er optaget og redigeret af Tomas Nørfelt, Landscentret, Økologi

Indsats hos Økologi

 
Til slut på inspirationsmødet fortalte Erik Fog, Landscentret, Økologi om det arbejde, som Økologi deltager i omkring økologisk landbrug og klimapåvirkning. Han berettede om striben af projekter, som man enten er ansvarlig for eller indgår i. Det gælder:

  • Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug
  • Biogasgødning - nøglen til udfasning af konventionel husdyrgødning
  • Bio M (AgroTech – KASK Interreg)
  • Reduktion af landbrugets klimapåvirkning
  • Klima/Bioenergi – matrixgruppen

Vil man læse om økologi og klima, kan man besøge hjemmesiden www.okoklima.dk.