Projektansvarlig

Værdien af landdistriktsudvikling i praksis

Formålet med projektet er at demonstrere værdien af engagement i den lokale udvikling for landbrugsbedriften på kort og længere sigt. Projektet vil ved start undersøge hhv. landmandens og lokalsamfundets forventninger til landmandens deltagelse i landdistriktsudvikling og se på, hvordan hhv. landmand og lokalsamfund vurderer værdien af landmandens eventuelle deltagelse i specifikke landdistriktsaktiviteter. Efter et års øget engagement fra landmandens side, vurderes nu den oplevede værdi, som søges kvantificeret og kvalificeret. Projektet ventes på baggrund af den illustrerede værdi at få flere landmænd til at engagere sig i landdistriktsudvikling til gavn for bedriften.

Artikel: Engagement i landdistrikterne - nytter det?

Artikel - Miljø- og Naturforvaltning på din ejendom er også en del af landdistriktsudviklingen

Artikel: Gå sammen om høringssvar til Vand- og Natura2000 planerne

Artikel: Vi skal skabe pladsen for os selv i fremtidens landdistrikter

Program Bjæverskov Forsamlingshus

Program Herlufmaglehallen

Program Stesterup Fritidsgård

Program Mørkøvhallen

Rapport: Værdien af landdistriktsudviklingen

Tilmeldingsblanketter

Annonce: Informationsmøde i vand- og naturplaner

Annonce: Seminar Nordjylland

Artikel: Landdistriktudvikling for landmanden og samfundet

Deltagerliste: Seminar Vrå

Hjemmeside LandboNord

Lokalbladet februar-marts 2011

Rapport Nordjylland

Artikel: Fællesskab og den go’e historie. Succes og Værdi af Landdistriktudvikling

Artikel: Fællesskab og den go'e historie

Værdien af landdistriktsudvikling i praksis. AØ Innovation camp 2011

Pressemeddelelse: Landdistriktsmidler, virkelyst og trivsel

Rapport: Værdien af Landdistriktsudvikling

Rapport: Værdien af landdistriktsudvikling i praksis

Seminar den 13. december 2010. Værdien af landdistriktudvikling i praksis

Rapport: Værdien af landdistriktsudvikling i praksis

Værdien af Landdistriktudvikling

Artikel: Foreningsliv

Grøn Vækst status maj 2010

Nu er ordningen under Grøn Vækst for tilskud til miljøteknologi på 145 mio. kr/år ved at være klar til at åbne for ansøgninger. Videncentret har derfor i samarbejde med FødevareErhverv foranlediget en temadag om ordningen.

Fødevareministeriets nye Miljøteknologiordning

Der nu kan søges om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne teknologier på jordbrugsbedrifter. Formålet er at reducere miljø- og klimabelastningen fra den primære jordbrugsproduktion.

Faglig rådgivning vedr. Miljøteknologiordningen

Der er stor interesse for ordningen til støtte for investeringer i miljøteknologi. Da området spænder vidt og kan kræve speciel indsigt, står Videncentrets rådgivere klar til at assistere, i fald man ikke på sit landbrugscenter har den fornødne viden.

Revision af landdistriktsprojekter

Der er ved flere lejligheder blevet rejst spørgsmål om landbrugscentrenes habilitet i forbindelse med revisonserklæringer for projekter for landmænd, hvor centret har ydet konsulentbistand i forbindelse med gennemførelsen af projektet.

Nyhedsbrev: Grøn Vækst - Landdistriktsprogram feb. '10

Korte opdateringer vedr. miljøteknologi, biogas, kvalitetsfødevareordningen, energipil, natur- og miljøprojekter, bekendtgørelsesændring for LAG'er samt ændring og skiltning af projekter.

Temadag: Private fondes rolle i udvikling af natur, landskaber og landdistrikter

Det Videnskabelige Fakultet udsender pressemeddelelse vedrørende temadag den 20. maj 2010 om private fondes rolle i udvikling af natur, landskaber og landdistrikter.

Fremtidens jordbrugslandskab

Plan & Miljø har i samarbejde med KU-life d. 4. juni 2010 afholdt et arrangement vedr. det lokale jordbrugslandskab - udviklingstendenser og udfordringer for planlægning, miljøforvaltning og landdistriktspolitik.

Ny tilgang til forskning og fremme af innovation inden for det samlede fødevareerhverv

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) er ét af initiativerne i regeringens Grøn Vækst-aftale. Læs her mere om ordningen samt ansøgningsfrist.

Afsluttende rapport