Projektansvarlig

Udvikling og demonstration af kritiske målepunkter med tilknyttede alarm- og styringslister i malkekvægsbesætninger

Projektets formål er med udgangspunkt i de behov, der udtrykkes af erhvervet selv, at udvikle et overbliks- og beslutningsstøttende web-baseret informationsværktøj til ledelsen i de udviklingsorienterede kvægbedrifter med sigte mod afvigelsesstyring på det operationelle niveau (”Management by exception”).

Baggrund for dataudveksling med foderudstyr

Præsentation af formål til udenlandske firmaer

Udveksling af fodringsdata

Teknisk beskrivelse til udenlandske firmaer som sælger software til vejeudstyr til fodringsanlæg

Løsningsbeskrivelse for hverdagsfoderkontrol

Prototypebeskrivelse til mælk minus foder

Det nye framework til kritiske målepunkter

Den fælles brugerflade til kritiske målepunkter og landmandens øvrige værktøjer.

Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring

Rapport - faglig udredning

DMS workshop

Introduktion af DMS til Landmænd

Evaluering ved landmænd og konsulenter

Slutevaluering af afprøvningen/demonstrationen af Norfor Foderkontrol til brug for udpegning af kritiske målepunkter og mere effektiv dataopsamling til KvægNøglen.

Midtvejsevaluering af afprøvning/demonstration af NorFor Foderkontrol

Til brug for udpegning af kritiske målepunkter og mere effektiv dataopsamling til KvægNøglen.

KMP demonstration

Demonstration og dialog omkring indhold og opbygning af system til udvikling af bedriften samt fastholdelse og opfølgning af målsætning

Afrapportering af brugertest på DMS

Den 14. juli 2010

Opsamling fra landmands test ved LRØ

19-08-2010

Afsluttende rapport