Projektansvarlig

Økologiske majs- og hampeproteiner som højværdiprotein til fjerkræ og svin

At demonstrere metoder til dyrkning og forarbejdning af økologisk majs og hamp med henblik på at fremstille højværdiprotein, der, når der fra 2012 skal fodres 100 % økologisk, kan erstatte de konventionelle proteinfodermidler, der i dag tilsættes de økologiske svine- og fjerkræfoderblandinger. Videre er det projektets formål at udbrede kendskabet hos økologiske landmænd, forarbejdningsindustrien og foderindustrien til problemets karakter og løsningerne herpå, således at hele produktionskæden motiveres til at sætte en erhvervsmæssig produktion af økologisk hampe– og majsprotein i gang.

Eco Amino konferencen d. 4. november 2010

Hvordan sikrer vi en tilstrækkelig produktion af højværdiproteinafgrøder, når foder til økologiske husdyr fra 2012 skal være 100 pct. økologisk? Konferencen er nu afholdt og mere end 80 personer deltog i at finde en løsning.

Eco Amino Conference, November 4, 2010

How do we ensure a sufficient production of organic high-value protein crops, when feed for organic livestock from 2012 in the EU must be 100 pct. organic? The Eco Amino Conference took place November 4, 2010.

Internationale Konferenz: Aminosäureversorgung von Geflügel und Schweinen mit 100 prozent ökologischem Futter

Wie sichern wir die ausreichende Produktion von ökologisch hochwertigen Proteinen, wenn Futter für Haustiere in ökologischer Haltung ab 2012 zu 100 prozent ökologisch sein muss?

Program for the Eco Amino Conference November 4, 2010

Conference program for the international conference on amino acid supply for poultry and pigs when feed is 100 percent organic. The conference took place at Koldkærgaard Conferencecentre November 4, 2010.

Registration and travel possibilities for the Eco Amino Conference on November 4, 2010

How to register for the international Eco Amino Conference and how to get to the conference venue.

Working group session at the Eco Amino Conference, November 4, 2010

A description of the working group session in the afternoon at the Eco Amino Conference, and a specification of the international network group on 100 percent organic feeding.

Arbejdsgrupper på den internationale konference den 4 november 2010: Fjerkræ og svins aminosyreforsyning ved 100 pct. økologisk fodring

En beskrivelse af, hvordan arbejdsgrupperne blev organiseret på konferencen d. 4. november 2010. Formål for outputtet af arbejdsgruppernes arbejde: netværksgruppen, er også beskrevet.

Fjerkræs og svins aminosyreforsyning ved 100 procent økologisk fodring

Fra 2012 skal foder til økologiske husdyr være 100 procent økologisk. Det betyder, at de økologiske foderblandinger til svin og fjerkræ ikke længere kan afbalanceres med konventionelt majsgluten og kartoffelprotein – og måske heller ikke med fiskemel.

Hemp seed evaluated as potential swine feed

Hemp cakes are being tested as an ingredient in organic feed for pigs. In short, the testing concludes that the hemp fed pigs are alive and well.

Eco Amino Conference: Summaries and hand-outs of all presentations

A list of all presentations at the Eco Amino Conference on November 4, 2010 with links to hand-outs.

Hemp as Organic Protein Source for Pigs and Poultry

Eco Amino Conference: Bodil Pallesen, Agro Tech

What is done in other countries? Friedhelm Deerberg, Germany

Eco Amino Conference: Friedhelm Deerberg, Germany

Protein production from corn and potatoes

Eco Amino Conference: Jens Thomsen, International Starch Institute

Alternative High-Value protein Sources

Eco Amino Conference: Niels Finn Johansen, Knowledge Centre for Agriculture and Bjørn Hjortshøj Andersen, Agro Tech

Eco Amino Conference: Networking group on 100 percent organic feed

Description of the networking group on 100 percent organic feed

The amino acid impact on animal welfare and productivity

Eco Amino Conference: Niels Finn Johansen, Knowledge Centre for Agriculture and Sanna Steenfeldt, Aarhus University

Eco Amino Conference - Åsa Odelros

What is done in other countries? Åsa Odelros from Sweden.

Is free Amino Acids a Possibility?

Eco Amino Conference: Kjeld Kjeldsen, Vitalys I/S

How Much High-Value Protein is Required?

Eco Amino Conference: Lars Egelund Olsen, Knowledge Centre for Agriculture

What is done in other countries? Monique Bestman, The Netherlands

Eco Amino Conference: Monique Bestman, The Netherlands

Hempseed-cakes as feed for organic pigs

Eco Amino Conference: Tove Serup, Knowledge Centre for Agriculture

Eco Amino Conference: Summaries of all presentations

Summaries of all presentations at the Eco Amino Conference held on November 4, 2010 in Aarhus, Denmark.

Conclusions from the working group session: Livestock

Conclusions from the Livestock group at the Eco Amino Conference on November 4, 2010

Eco Amino Conference: Conclusions from the working group session

The Eco Amino Conference took place on November 4, 2010. How do we ensure a sufficient production of organic high-value protein crops, when feed for organic livestock from 2012 in the EU must be 100 pct. organic? Conclusions from the working group session

Conclusions from the working group session: Raw material

Conclusions from the Raw Material group at the Eco Amino Conference on November 4, 2010

Conclusions from the working group session: Processing of raw material

Conclusions from the processing group at the Eco Amino Conference on November 4, 2010

Conclusions from the working group session: Legislation

Conclusions from the Legislation group at the Eco Amino Conference on November 4, 2010

Efter Eco Amino Konferencen den 4. november

Hvad blev konklusionerne på konferencen om økologiske husdyrs aminosyreforsyning, når vi fra 2012 skal fodre dyrene 100 % økologisk?

Invitation til Åbent hus i hampeforsøgsmarken 2010

Åbent hus den 16. september 2010 hos forsøgsvært Jesper Juul Jeppesen i Silkeborg.

Konferencen om aminosyreforsyning den 4. november 2010 blev en succes

Artiklen er tillige bragt i Dansk Erhvervsfjerkræ nr. 12, 2010.

Oversigten 2010 - Alternative afgrøder

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2010.

Fjerkræ og svins aminosyreforsyning ved fuld økologisk fodring

Artikel bragt i LandbrugsAvisen den 3. september 2010.

Invitation til Eco Amino Konferencen d. 4. november 2010 til Bodil Pallesens netværk inden for hamp

Invitation til Eco Amino Konferencen d. 4. november 2010 til Bodil Pallesens netværk inden for hamp.

Invitation til Eco Amino Konferencen d. 4. november 2010 til kontakter på Bioland messen

Invitation til Eco Amino Konferencen d. 4. november 2010 til kontakter fra Bioland messen februar 2010.

Nyhedsmail til Eco Amino Konferencens mailingliste

Nyhedsmail til Eco Amino Konferencens mailingliste.

Invitation til Eco Amino Konferencen d. 4. november 2010 til økologisk netværk

Invitation til Eco Amino Konferencen d. 4. november 2010 til økologisk netværk.

Konference skal forberede 100 procent økologisk fodring

Artikel bragt på Maskinbladet.dk d. 15. september 2010.

100 procent økologisk fodring fra 2012

Pressemeddelelse om Eco Amino Konferencen bragt på Videncentret for Landbrugs hjemmeside vfl.dk d. 16. september 2010.

100 procent økologisk fodring fra 2012

Notits i Effektivt Landbrug om Eco Amino Konferencen bragt d. 18. september 2010.

Alternative økologiske proteinkilder

Notits om Eco Amino Konferencen bragt i Økologi & Erhverv nr. 463, side 4, d. 24. september 2010.

International konference om fjerkræ og svins aminosyreforsyning ved 100 % økologisk fodring

Nyhed om Eco Amino konferencen bragt på www.icrofs.dk d. 28. september 2010.

How do we ensure a sufficient production of organic high-value protein crops

Nyhed om Eco Amino Konferencen på www.agrotech.dk bragt d. 1. oktober 2010.

How to feed organic poultry after 2011

Artikel om Eco Amino konferencen i The Organic Standard, Issue 114/October 2010.

Der er noget i hampen

Artikel i Økologi & Erhverv nr. 464 om Åbent Hus arrangement i Silkeborg d. 16. september 2010.

Konference om økologisk fjerkræ og svins aminosyreforsyning

Notits om Eco Amino konferencen i Dansk Erhvervsfjerkræ nr. 10, 2010, side 458-459.

Hampefodrede grise har det godt

Artikel om hampeforsøget med grise, bragt i Svin, Svineproducentens fagmagasin, nr. 10, oktober 2010, side 46-47.

Konference om aminosyrer er international

Artikel om Eco Amino konferencen på Okologi.dk d. 29. oktober 2010.

Deltagerliste til Eco Amino konferencen d. 4. november 2010

Deltagerliste til Eco Amino konferencen d. 4. november 2010

Hampkager til økogrise

Artikel om hampkager som foder til økologiske grise bragt på Videncentret for Landbrugs hjemmeside vfl.dk d. 17. november 2010.

100 procent er urealistisk

Tre artikler om Eco Amino konferencen d. 4. november 2010 bragt i Økologi & Erhverv nr. 467, d. 19. november 2010.

Lang vej til økologisk majsgluten

Nyhed om Eco Amino konferencen d. 4. november 2010 bragt på okologi.dk d. 19. novembre 2010.

Proteinforsyning til enmavede økologiske husdyr

Artikel om Eco Amino konferencen d. 4. november 2010 bragt i Økologisk Nyhedsbrev, december 2010, side 17-18.

Images from the conference

Billeder fra Eco Amino konferencen d. 4. november 2010.

Hamp og majs som proteinfoder til fjerkræ og svin

Artikel om projektet bragt på AgroTechs hjemmeside agrotech.dk d. 20. december 2010.

Billede fra Åbent Hus i hampeforsøgsmarken d. 16. september 2010

Billede fra Åbent Hus i hampeforsøgsmarken d. 16. september 2010.

Folder på tysk om Eco Amino Konferencen

Folder på tysk om Eco Amino Konferencen d. 4. november 2010. Folderen blev uddelt på BIOLAND konferencen i februar 2010.

Engelsk folder om Eco Amino Konferencen

Engelsk folder om Eco Amino Konferencen d. 4. november 2010.

Fem film om økologisk grovfoder til høns med tyske undertekster

Fem film om økologisk grovfoder til høns med tyske undertekster.

Slutrapport 5934, Økologisk majs- og hampeprotein som højværdiprotein til fjerkræ og svin

Afsluttende rapport.