Projektansvarlig

Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler

Formålet er at demonstrere og formidle viden om miljømæssig og driftsøkonomisk optimal kartoffelproduktion ved anvendelse af traditionelle gødninger i spisekartofler, samt ved en integreret anvendelse af kemiske og mekaniske metoder til bekæmpelse af ukrudt.

Resumé
Kartofler er en højværdiafgrøde, hvor udbytte og kvalitet er stærkt påvirket af et stort antal skadegørere og af gødningens sammensætning. Med indførelse af Grøn Vækst er der behov for at demonstrere nye tiltag, som sikrer en miljøoptimeret dyrkningsstrategi i kartofler, som er driftsøkonomisk bæredygtig. Nærværende projekt indeholder to delprojekter:

  1. Betydning af klor for kvaliteten af spisekartofler.
  2. Effekten af kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler.

Demonstration af Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler

Oversigt over de lokale demonstrationer i projektet: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler.

Oversigten 2010 - Kartofler

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2010.

Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler

Afsluttende rapport.