Projektansvarlig

Miljøoptimeret gødskning og planteværn i markfrøafgrøder

Gennem demonstrationer illustreres rationelle og optimale metoder for en bæredygtig avl af markfrø. Nye typer af sorter inden for de forskellige græsfrøarter har væsentligt anderledes vækstfysiologiske egenskaber end de typer, der hidtil er produceret frø på. Derfor skal der ske en stadig tilpasning af dyrkningsmetoderne under praktiske forhold. For at sikre en god frøkvalitet og et højt udbytte samtidig med, at miljøbelastningen mindskes, er det vigtigt at minimere overskuddet af næringsstoffer samt at optimere bekæmpelsen af ukrudt og svampesygdomme.

Nu også budgetkalkuler på hvidkløver og spinat

Der er udarbejdet budgetkalkuler på hvidkløver og spinat. Budgetkalkulerne giver et indblik i produktionsøkonomien i frøavlen, som i modsætning til andre salgsafgrøder udelukkende foregår på kontrakt.

Demonstration af Miljøoptimeret gødskning og planteværn i markfrøafgrøder

Oversigt over de lokale demonstrationer i projektet: Miljøoptimeret gødskning og planteværn i markfrøafgrøder.

Oversigten 2010 - Markfrø

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2010.

Artikel: "Mængder og tidspunkter for gødskning af frøgræs"

Artikel i Effektivt Landbrug den 25. februar 2010.

Efterårsbehandling af frøgræs til flere års høst

Skal der høstes frø på samme areal flere år i træk, er behandlingen om efteråret efter høst særdeles vigtig for at sikre udbyttet i anden og tredje års marken.

Artikel: "Højere dosis af Moddus i frøgræs"

Artikel i LandbrugsAvisen den 12. marts 2010.

Miljøoptimeret gødskning og planteværn i markfrøafgrøder

Afsluttende rapport.