Projektansvarlig

Demonstration af ny teknologi og nye metoder som kan erstatte eller supplere kemisk plantebeskyttelse.

Gennem flere delprojekter skal kendskabet til ny teknologi og nye metoder, som kan erstatte eller supplere kemisk plantebeskyttelse i forskellige afgrøder/kulturer, udbredes.Der skal demonstreres metoder, der kan være med til at nedbringe anvendelsen af pesticider og dermed reducere pesticid­belast­ningen og indholdet af pesticidrester samt forbedre arbejdsmiljøet.Der arbejdes på at flere af metoderne kan finde anvendelse i den økologiske produktion, og derved være med til at fastholde og fremme den økologiske produktion.