Projektansvarlig

Miljøvenlig produktion af frugt og grønt

Projektets formål er at fremtidssikre frugt- og grønt erhvervet vha. en mere miljøvenlig produktion der samtidig optimerer erhvervets konkurenceevne. Projektet består af 8 delprojekter hvor fokusområderne er:
  1. Udfasning af pesticidrester
  2. Nyt miljøvenlig dyrkningssystem i surkirsebær
  3. Optimeret gødningsanvendelse i æbler/solbær
  4. Havtorn - en ny miljøvenlig afgrøde
  5. Substratdyrkning i jordbær/hindbær
  6. Alternative metoder til udtynding i pære
  7. Optimeret vanding
  8. Økologiske strategier overfor kålmøl/gammaugler

Miljøvenlig produktion af frugt og grønt

Afsluttende rapport

Havtorn - en ny bærart til dyrkning i Danmark

Havtorn bliver p.t. ikke dyrket kommercielt i Danmark, men da de smukke orange-gule frugter indeholder mange gavnlige stoffer, og både de hele bær, saft og olie kan indgå i forskellige fødevarer, kan en produktion komme på tale.