Projektansvarlig

Nye miljøvenlige dyrkningsmetoder i planteskoledrift

At demonstrere en reduktion af miljøbelastningen ved at optimere produktionen af planteskoleplanter ved at afprøve og inddrage nye dyrkningsmetoder gennem en række delprojekter. Anvendelse af placeret gødning i planteskolekulturer, optimere vandingsstrategier og -teknikker i såbede med løv og nåletræ samt biologisk bekæmpelse af skadedyr i frilandskulturer af planteskoleplanter.