Projektansvarlig

På vej mod nul arbejdsulykker

Med målet at få nedbragt ulykkerne i landbruget ønsker vi med nærværende projekt at øge informationsindsatsen og fokusere på arbejdsmiljø og sikkerhed på flere forskellige niveauer. For opnåelse af større sikkerhed er der flere initiativer, der skal igangsættes, så den enkelte landmand får mulighed for at tilpasse netop sin bedrift i forhold til de tilbud og informationer, der lanceres i 2010. Vi tager en række initiativer, der samlet skal arbejde mod visionen ”0 arbejdsulykker”. Arbejdsmiljøledelse skal fokusere på ledelse og planlægning. Fokus på ulykker skal give en reminder om, at ”det kan også ske for mig”. Mange har udenlandsk arbejdskraft og derfor også behov for informationsmateriale til disse. Udarbejdelse af beredskabsplaner involverer praktiske løsninger og et løft til egenindsatsen i forhold til beredskab. Fremtidens landbrugsbyggeri skal boostes arbejdsmiljømæssigt, og erfaringer omkring ergonomi vil komme såvel nutidens som fremtidens landmænd til gode.

Deltidslandmænd på sikkert forårskursus

Et løft til dine led

Hvor tunge løft kan dine led kan holde til afhænger af køn og kondition. Mange landmænd nedslides for tidligt. Nogle må forlade erhvervet og andre gennemgår operationer. Læs og se hvad du selv kan gøre inden det bliver for sent.

Sæt arbejdsmiljøet i system – med jeres egen håndbog

Det behøver ikke være kompliceret eller dyrt at skabe et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Hovedsagen er – sammen med de ansatte – at få fastlagt nogle mål for arbejdsmiljøet på virksomheden og blive enige om midlerne til at nå målene.

Det brager, og jeg når lige at tænke: Nu kommer taget

Artikel fra Landbrugsavisen 2. april 2010

Arbjdsmiljøet sættes i system

Artikel fra Landbrugsavisen 5. november 2010

Gylle i bevægelse skal man holde sig langt væk fra

Artikel fra Landbrugsavisen 6. august 2010

Arbejdsmiljø testes i den daglige drift

Artikel fra Landbrugsavisen 24. december 2010

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg

Flyer til økonomikonsulenter

Kommunikationen bliver afdækket

Artikel fra Landbrugsavisen 10. december 2010

A lift for your joints

Pjece på engelsk

Work smarter - not harder

Fra ide til færdigt byggeri 9. december 2010

Undgå ulykker og skader hos dig

Arbejdsopgaver, som er forbundet med fare, krav til APB på en malkebedrift, skiltning og dokumentationer der skal huskes når en malkeproducent vil ajourføre sin arbejdspladsvurdering sammen med sine ansatte.

Driftsledere bliver sikkerhedsledere

De sidste brikker falder på plads i projektet, hvor stor fynsk svinebedrift klædes på til systematisk arbejdsmiljøledelse. Emnet er blandt andet uddelegering af ansvaret for sikkerhedsarbejdet.

Smittebeskyttelse-SOP med arbejdsmiljø

SOP smittebeskyttelse beskriver arbejdsrutiner.

Malkning SOP med arbejdsmiljø

SOP malkning beskriver arbejdsrutiner.

SOP-Malkning

Arbejdsinstruktion til brug for ansatte - dansk

SOP-Milking

Arbejdsinstruktion til brug for ansatte - engelsk

Afsluttende rapport