Projektansvarlig

Rodukrudt - maksimal effekt med minimal udvaskning

Projektets formål er at sætte økologiske landmænd i stand til at holde rodukrudt under kontrol, samtidig med, at udvaskningen af næringsstoffer er minimal. Projektet skal bidrage til mere robuste strategier for sædskifte, rodukrudtsbekæmpelse og minimal udvaskning på planteavlsejendomme på både lerjord og sandjord. Over to vækstsæsoner demonstreres, hvorledes strategier der kombinerer brug af sædskifte, målrettet mekaniske bekæmpelse og efterafgrøder kan bidrage til at holde rodukrudtet under kontrol og samtidig minimere udvaskningen. Projektets indhold i 2010: Måling af N-min i de enkelte parceller til beregning af udvaskning af næringsstoffer, Gennemføre de valgte strategier forår og sommer i hver parcel, Registrere effekten af de enkelte strategier på kvik, tidsler, følfod og agersvinemælk, Formidle og demonstrere resultaterne for behandlingernes effekt på rodukrudt og udvaskning i projektets andet år og i hele projektperioden. Fortsættelse af projekt startet i 2008 med planlagt afslutning december 2010.

Brug din viden om rodukrudt i økologisk landbrug - og vind

Ved du hvordan man bedst bekæmper rodukrudt og samtidig minimererudvaskningen?

Demonstration af strategier mod rodukrudt, hvad virker?

Resultaterne for det første år i demonstrationsprojektet viser, at den bedste effekt mod rodukrudt, når udvaskningsrisikoen samtidig skal minimeres, blev opnået ved at pløje og så gul sennep lige efter høst i begyndelse af august.

Bekæmpelse af rodukrudt på økologiske planteavlsejendomme

Forskellige strategier til bekæmpelser af rodukrudt afprøves på sandjord og lerjord. Der er begge steder flere rodukrudtsarter.

Bekæmp rodukrudtet og hold på næringsstofferne

Strategier mod rodukrudt i et økologisk demonstrationsprojekt.

Bekæmpelse af rodukrudt på sandjord

Af Lisbeth K. Knudsen og Christian Th. Nielsen, økologikonsulenter, Heden og Fjorden. Ansvarlig på Landscentret, Økologi: Konsulent Lars Egelund Olsen.

Giv dit bud på den bedste bekæmpelse af rodukrudt – og vind en økologisk gavekurv

Flemming Olsen (Roskilde) og Gert Ladegaard Jensen (Ikast) har i to år bekæmpet rodukrudt i marken efter flere forskellige strategier, og tiden er nu inde til at afsløre hvilke der virker.

Oversigten 2010 - Økologisk dyrkning

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2010.

Præsentation: Strategier til regulering af rodukrudt

Indlæg på Plantekongres 2011.

Strategier til regulering af rodukrudt

Minisommerbrak har reduceret bestanden markant af alle rodukrudtsarter og to gange pløjning har været effektivt overfor tidsler og følfod. Flere af strategierne har opformeret rodukrudtet.

Strategier til regulering af rodukrudt (indlæg på Plantekongres 2011)

Slutrapport - Rodukrudt, maksimal effekt med minimal udvaskning

Afsluttende rapport.

Bekæmpelse af rodukrudt

Over et toårigt forløb viste minisommerbrak at være en sikker strategi mod en blandet bestand af rodukrudt, men også dobbelt pløjning har vist sig effektivt overfor tidsler. Et

Succes i bekæmpelsen af rodukrudtet

På mange økologiske ejendomme er rodukrudt en konstant udfordring, og det kan tage flere år at rette op på et enkelt års uopmærksomhed. Flere strategier mod både enkelte arter og en blandet bestand af rodukrudt, har vist deres værdi.