Projektansvarlig

Økonomidatabase - demonstration og benchmarking (LD)

Formålet med projektet er at demonstrere, hvordan økonomiske data fra regnskaberne - koblet med andre data - kan blive brugt af landmændene til at rette fokus mod - Hvad koster det at producere de enkelte produkter for den enkelte landmand, når alle omkostninger inddrages - Hvad er "bundresultatet pr. enhed" (driftsgrens opgørelse) for de væstentligste produktioner på den enkelte bedrift - Hvad kan de forskellige produkter produceres til, når det gøres rationelt og optimalt (benchmarking) - under hensyntagen til miljøpåvirkning og dyrevelfærd - Implementering af denne viden hos såvel enkelte landmænd som grupper af landmænd - Skabe opmærksomhed omkring at produktionen skal være rentabelt og foregå efter konkurrence dygtige produktionsformer - under hensyntagen til miljø og dyrevelfærd.

Produktionsgrene i Business Check og driftsgrensanalyser

Denne artikel indeholder anbefaling til hvilke produktionsgrene, vi anbefaler, der anvendes, når der laves driftsgrensanalyser til benchmarking regnearket og til Business Check opgørelserne.

Business Check: Hvordan indberettes data

Denne vejledning vedrører forhold, man skal være opmærksom på i forbindelse med indhentning af og behandling af oplysninger, der skal anvendes til Business Check.

Vejledning – Business Check

Foreløbige driftsresultater for regnskabsåret 2009

Af nedennævnte overheads fremgår de foreløbige driftsresultater for 2009-regnskaberne for kvæg-, svine- og plantebedrifter. Tabellerne er udarbejdet ud fra de regnskaber, der er overført til økonomidatabasen indtil den 9. marts. Det er de samme bedrifter


Tidsregistrering i stalden

Skema til brug ved arbejdsplanlægning

Interviewguide øvrige aktiviteter

Til brug i forbindelse med arbejdsplanlægning

Aktivitetsmatrice inkl costdrivere

Til brug i forbindelse med arbejdsplanlægning

ABC_anbefaling_til_kontering

Til intern brug - arbejdsplanlægning

LM Lemvig

Arbejdsplanlægning

LM LRØ

Arbejdsplanlægning

ABC projekt LRØ

Demoprojekt - Aktivitetsbaseret omkostningsstyring på kvægbedrifter, januar 2010

Lemvig statusmøde 12.05.10

Arbedjsplanlægning

LRØ statusmøde 29.04.10

Arbejdsplanlægning

ABC begreber og definationer

Til brug i forbindelse med arbejdsplanlægning

ABC modellen

Til brug i forbindelse med arbejdsplanlægning

Hvad er ABC

Arbejdsplanlægning

Aktivitetsmatricen

Business check – 2009 regnskaber

Fra 2009-regnskaber er ’driftsgrensopstillingen’ som danner udgangspunkt for Business Check, en analyse i Ø90-årsrapporten.

Resultaterne i Business Check Grovfoder i 2009

Vedlagte Business Check opgørelse over markresultatet for 49 malkekvægsbedrifter viser hvad resultatet (Rest til jordleje og risiko ekskl. EU-støtte) har været.

22-01BC-svin_2009_In60T-3.pdf

22-01BC-svin_2009_SlsvinT-2.pdf

22-01BC-svin_2009_7kgT-2.pdf

Benchmarking - regneark


Vurdering af kapacitetsomkostninger

Normtal for kapacitetsomkostningerne er blevet opdateret med udgangspunkt i regnskabstal for 2009. Desuden er tallene fremskrevet til 2010 og 2011.

Hvad koster et kg mælk på din bedrift?

Ny udgave af Business Check Kvæg gør det lettere at se, hvor man ligger i forhold til kollegerne. Dermed har man et godt værktøj til forbedring af bedriftens konkurrenceevne.

ABC

Foredrag i Lemvig 15/12-10.

Svinebrug mangler 48 kr. pr. svin

En analyse fra Business Check viser, at dækningsbidraget i perioden 2005-09 har været på 3.700 kr. pr. årsso og for slagtesvin 117 kr. pr stk. Dette er ikke tilstrækkeligt til at betale produktionsomkostningerne.

Hvad er ABC

Dokument ved Arne Oksen og Jannik Toft Andersen

Resultatet af Business Check tal fra 2005 til 2009

Dækningsbidrag på 3.700 kr. pr. årsso i gennemsnit for årene 2005 - 2009 viser en analyse af tallene fra BC

Business Check Svin 2009

Business Check Svin viser, om du tjener penge på svineproduktionen. Business Check Svin er en individuel benchmarking for større svinebedrifter.

Business Check Kvæg 2009

Business Check Kvæg viser om du tjener penge på mælkeproduktionen. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking for større malkekvægsbedrifter.

Business Check Mark 2009

Formålet med Business Check Mark er at vise, om der tjenes penge ved markdriften. Med udgangspunkt i Business Check Mark kan man sammenligne eget regnskabsresultat med andres resultater og blive inspireret til, hvor man selv kan og bør sætte ind.

Vejledning og begrebsforklaring til Business Check Mark 2009

Business Check Mink 2009

Business Check Mink viser om der tjenes penge på minkproduktionen. Business Check Mink er en individuel benchmarking for større minkavlere.

Vejledning og begrebsforklaring til Business Check Mink 2009

Business Check - Vejledning og begrebsforklaring

Resultaterne i Business Check Svin 2009

Business Check Grovfoder 2009

Business Check Grovfoder viser om du tjener penge på markproduktionen ved siden af mælkeproduktionen og er en individuel benchmarking for de største malkekvægsbedrifter. I år er der delt op efter driftsform: konventionelle og økologiske bedrifter.