Projektansvarlig

Placering af større landbrugsproduktioner

Den løbende diskussion om placering af store landbrugsbyggerier i det åbne land vil i dette projekt blive analyseret og demonstreret i en bred sammenhæng. Der udvælges to konkrete områder, ét i forbindelse med en motorvej og et andet med overordnet åben land. Der vil blive arbejdet med analyser af for eksempel de overordnede transportmængder og miljøforhold, og de produktionsmæssige krav til omgivelserne og produktionens sammenhæng til lokalsamfundene. Den samlede driftsøkonomi for landmanden vil også være en vigtig parameter i overvejelserne om fordele og ulemper. Formålet er at få overblik over, hvilke fordele og ulemper der er ved placering af store landbrugsbyggerier langs motorveje contra det åbne land.

"Store Landbrugsbyggerier - ny PlanProces"

Dagsorden for møde den 25. oktober 2010

Store Landbrugsbyggerier

PowerPoints i forbindelse med møde i 9-mandsgruppen

Udflugt til Favrskov godser - gasser

Program for udflugten den 8. oktober 2010

Udflugt på Det 60. danske Byplanmøde

Mail ang. tilrettelæggelse af udflugt 6. "Favrskov - godser og gasser"

Det åbne land i Kommuneplanen

Diasshow - indlæg fra Plantekongres 2010.

Resume - Indlæg på plante kongressen 2010 - Det åbne land i kommuneplanlægningen

Med strukturreformen overtog kommunerne planlægning og forvaltning af det åben land. Med den forventede ændring af planloven (2009) skal kommunerne fremadrettet planlægge for lokalisering af landbrugsbyggeri.

Kan det danske landskab overleve fremtidens landbrug?

Debatoplæg i Mandag Morgen

Oplæg til Nordjysk landdistriktskonference 2010

Indlæg "Hvilket Danmark er det vi vil ha" - holdt i forbindelse med konference.

Placering af nyt landbrugsbyggeri - pp-show

Workshop om landskabsvurdering. Fredericia

Hvilket Danmark er det vil ha´? Landskabsfornyelse-pp-show

Diasshow til indlæg holdt på Nordjysk Landdistriktkonference 2010.

Fakta og visioner om fremtidens landbrugsstruktur og landbrugslandskab

Beskrivelse af et muligt scenarie for landbruget og det åbne land i 2020.

Placering af nyt landbrugsbyggeri i Kolding

Lokalisering af landbrugsbyggeri og landskabelige hensyn - indlæg på kursus 9. december 2010

Lokalisering og placering af store landbrugsproduktioner

Med en tiltagende industrialisering indenfor landbrugsproduktionen dukker spørgsmålet op, om den nuværende placering af de største produktionsanlæg i landbrugslandskabet med større logik kunne placeres i områder målrettet industriel virksomhed.

Landbrugsstruktur og planlægning

Lokalisering af store landbrugsproduktioner - 3 eksempelområder

Præsentationer og artikler i projekt 3229 for 2010

Oversigt

Afsluttende rapport