Projektansvarlig

Integreret og proaktiv produktionsrådgivning

Arbejdspakke 1: Formålet med projektet er at udvikle og demonstrere et eller flere rådgivningskoncepter, som har til formål at optimere rådgivningen omkring produktionen i stalden på større udviklingsorienterede malkekvægbedrifter.  En yderligere vigtig målsætning er at demonstrere, hvordan samarbejdet til bedriftens øvrige rådgivere organiseres bedst muligt. Arbejdspakke 2: Formålet med arbejdspakke 2 er, at implementere ”Rådgivningskoncept til Repromanagement” blandt mælkeproducenter og rådgivere. Materialet kan ses på Landbrugsinfo > Kvæg > Reproduktion > ReproManagement - sund fornuft.

Betydning af sundhed og produktion for reproduktionen

En øget forståelse af sammenhængen mellem sundhed, produktion og reproduktion kan anvendes til at styrke rådgivning og forbedre management i praksis.

Sammenhænge mellem koens / besætningens ydelsesniveau, besætningsstørrelse, race, kælvemåned, alder ved 1. kælvning og reproduktionsparametre

Effekten af koens / besætningens ydelsesniveau, besætningsstørrelse, race og kælvemåned på reproduktionen er undersøgt. Resultaterne for 1. kalvs køerne fremgår af tabel 1, og resultaterne for 2. kalvs og øvrige køer fremgår af tabel 2.

Sammenhænge mellem reproduktionslidelser og reproduktionsparametre

En række kælvningsrelaterede sygdommes betydning for reproduktionen er undersøgt. Resultaterne for 1. kalvs køerne fremgår af tabel 1, og resultaterne for 2. kalvs og øvrige køer fremgår af tabel 2.

Sammenhænge mellem kælvningsforløb, tvillingefødsel, kalvens størrelse, kalvens tilstand og reproduktionsparametre

En række kælvningsrelaterede faktorers betydning for reproduktionen er undersøgt. Resultaterne for 1. kalvs køerne fremgår af tabel 1, og resultaterne for 2. kalvs og øvrige køer fremgår af tabel 2.

Sammenhænge mellem stofskiftelidelser og reproduktionsparametre

En række stofskiftelidelsers betydning for reproduktionen er undersøgt. Resultaterne for 1. kalvs køerne fremgår af tabel 1, og resultaterne for 2. kalvs og øvrige køer fremgår af

Sammenhænge mellem yver-, klov-/lemmelidelser og reproduktionsparametre

En række yver- og klov/lemmelidelsers betydning for reproduktionen er undersøgt. Resultaterne for 1. kalvs køerne fremgår af tabel 1, og resultaterne for 2. kalvs og øvrige køer fremgår af tabel 2.

Gav reproduktionen et spark opad

Artikel fra Magasinet Kvæg, august 2010

Få styr på reproduktionseffektiviteten

Artikel i Dansk Veterinærskrift - juni 2010

Vejledninger til reproduktionsudskrifter

Oversigt over målsætninger der skal indstilles for at få ReproDagsliste til at fungere i en besætning, samt genvej til eksempler og vejledninger til reproduktionsudskrifter.

Effektivitet i reproduktion fordobles

Artikel fra Magasinet Kvæg, december 2010

ReproManagement

Aktiviteter vedr. implementering af ReproManagement – sund fornuft, december 2010

Integreret rådgivning rykker

Artikel fra Kvæg Nyt nr. 1 / 2011

Afsluttende rapport