Projektansvarlig

Produktive funktionelle produktionssystemer - demo.

Formålet med projektet er at skabe bedre og mere effektive produktionssystemer i kvægbruget. Her kigges både på optimering af eksisterende anlæg samt nyinvesteringer. Fokus ligger på at give landmanden råd og vejledning i, hvordan han kan forbedre de nuværende produktionsrammer uden at skulle bygge helt nye stalde, men også hvordan landmander der bygger ny stald skal investere for at sikre en højt ydende og effektiv produktion.  

Undgå ulykker med avlstyre - resultater af en tysk spørgeundersøgelse

Det er farligt at omgås avlstyre. Rolige og omgængelige tyre er ofte involverede i ulykker med personskade. De fleste ulykker sker på græs eller i løsdrift, og ofte sidst på eftermiddagen eller om aftenen.

2009 var et år i stilhed

2009 var et år præget af krisen, men på trods af det, blev der alligevel bygget cirka 55 stalde til malkekøer, hvilket var cirka en tredjedel af staldene bygget i 2008. Derudover

FarmTest - Billigt byggeri

Denne FarmTest havde til formål at undersøge om der kan spares i byggeriet uden at påvirke byggeriets funktionalitet i drift. Undersøgelsen påviste at det kan godt lade sig

FarmTest nr. 78 Billigt byggeri

Læs den afsluttede FarmTest, Kvæg: billigt byggeri

FarmTest - Udtagningsteknik i ensilagestakke

Dårligt udstyr og/eller teknik til udtagning af ensilage kan medføre foderspild og risiko for forringet foderkvalitet. I sidste ende kan det betyde et væsentligt økonomisk tab.

Udtagningsteknik i ensilagestakke

FarmTest nr. 62 - sammendrag

Udtagningsteknik i ensilagestakke

FarmTest nr. 62 - hele rapporten

1. Ventilation

Farmtest - Kvæg

3. Opstaldning (funktion og indretning)

FarmTest - Kvæg

2. Staldbyggeri

Farmtest - Kvæg

4. Gulve og gødningshåndtering

FarmTest - Kvæg

6. Fodring og strøning

FarmTest - Kvæg

FarmTest - Buffertanke

Denne FarmTest om buffertanke skal ses som en "guideline" til landmændene, der står og overvejer indkøb af buffertanke.

FarmTest 80 - Buffertanke

FarmTest - Optimering af eksisterende produktionsanlæg

Kan enkelte ændringer i de nuværende staldbygninger gøre hverdagen lettere? Nye øjne vil ofte kunne se steder, hvor tingene kunne gøres bedre/mere enkelte.

Automatiske klovvaskere halverer klovlidelser

Klovvaskere kan være med til at halvere forekomsten af klovlidelser. Det er konklusionen på en ny Farmtest.

FarmTest - Automatiske klovvaskere

De seneste år er omfanget af klovlidelser steget voldsomt. En af årsagerne kan være beskidte gulve, idet køernes klove derved udsættes for et usundt miljø. Klovsygdomme trives bedre på beskidte klove end på rene klove.

FarmTest - Gulvtypens påvirkning af klovene

FarmTesten udpeger fast gulv med dræn og rilleskåret spaltegulv, som de mest hensigtsmæssige gulvtyper, når det gælder klovsundhed.

FarmTest Kvæg nr. 74 gulvtyper

Beskyttelseslåger i foderautomater til malkekøer

Beskyttelseslåger i foderautomater til malkekøer reducerer aggressioner og bortjagninger, men mælkeproduktionen er uændret.

Indretning af stalde - Danske anbefalinger, 5. udgave

Den 5. udgave af den tværfaglige bog "Indretning af stalde til kvæg – Danske anbefalinger" er ligesom de tidligere udgaver en status i en løbende proces med at finde de mest optimale indretninger af kvægstalde, der tilgodeser dyr og mennesker.

Indretning af stalde til kvæg - Danske anbefalinger 5. udgave

Den 5. udgave af den tværfaglige bog er en status i en løbende proces med at finde de mest optimale indretninger af kvægstalde, der tilgodeser dyr og mennesker.

Ny udgave af ”Indretning af stalde til kvæg - Danske anbefalinger"

Biblen, når det kommer til indretning af kvægstalde, er nu blevet opdateret. Lov om hold af malkekvæg er indarbejdet.

Vinder af staldtjek

Vinderen af DLBR Kvægstaldes konkurrence på Agromek er nu udtrukket.

Farmtest - Materialevalg og indretning af mælke- og AMS rum

Rengøring af mælke- og AMS rummet foretages flere gange dagligt. Derfor skal materialevalg til gulvbelægning og vægbeklædning nøje vurderes, så rengøringen er let og effektiv.

FarmTest - Kvæg 76

Kælvningsafdeling

Danske anbefalinger - Illustrationer fra kapitel 1

Samtlige illustrationer fra Danske anbefalinger, kapitel 1, i Powerpoint- og webvenligt png-format.

Danske anbefalinger - Illustrationer fra kapitel 2

Samtlige illustrationer fra Danske anbefalinger, kapitel 2, i Powerpoint- og webvenligt png-format.

Danske anbefalinger - Illustrationer fra kapitel 3

Samtlige illustrationer fra Danske anbefalinger, kapitel 3, i Powerpoint- og webvenligt png-format.

Danske anbefalinger - Illustrationer fra kapitel 4

Samtlige illustrationer fra Danske anbefalinger, kapitel 4, i Powerpoint- og webvenligt png-format.

Danske anbefalinger - Illustrationer fra kapitel 5

Samtlige illustrationer fra Danske anbefalinger, kapitel 5, i Powerpoint- og webvenligt png-format.

Danske anbefalinger - Illustrationer fra kapitel 6

Samtlige illustrationer fra Danske anbefalinger, kapitel 6, i Powerpoint- og webvenligt png-format.

Danske anbefalinger - Illustrationer fra kapitel 7

Samtlige illustrationer fra Danske anbefalinger, kapitel 7, i Powerpoint- og webvenligt png-format.

Danske anbefalinger - Illustrationer fra kapitel 8

Samtlige illustrationer fra Danske anbefalinger, kapitel 8, i Powerpoint- og webvenligt png-format.

Danske anbefalinger - Illustrationer fra kapitel 9

Samtlige illustrationer fra Danske anbefalinger, kapitel 9, i Powerpoint- og webvenligt png-format.

Danske anbefalinger - Illustrationer fra kapitel 10

Samtlige illustrationer fra Danske anbefalinger, kapitel 10, i Powerpoint- og webvenligt png-format.

Danske anbefalinger - Illustrationer fra kapitel 11

Samtlige illustrationer fra Danske anbefalinger, kapitel 11, i Powerpoint- og webvenligt png-format.

Danske anbefalinger - Illustrationer fra kapitel 12

Samtlige illustrationer fra Danske anbefalinger, kapitel 12, i Powerpoint- og webvenligt png-format.

Ny FarmTest om kælvningsafdelingen

Indret kælvningsafdelingen optimalt med anbefalinger fra ny FarmTest.

FarmTest - Kælvningsafdeling

FarmTesten gennemgår kælvningsafdelingen bestående af fælles højdrægtighedsområde og enkelt-kælvningsbokse. Placering, indretning og valg af inventar resulterer i en lang række anbefalinger.

FarmTest 76

Kælvningsafdeling

Videnskatalog over kvægstaldgulve er nu færdigt

En arbejdsgruppe nedsat af forhenværende Miljøminister Troels Lund Poulsen indledte i efteråret 2009 arbejdet med et videnskatalog over gulve til kvægstalde.

5S er et simpelt men fantastisk værktøj

Artikel fra Magasinet Kvæg, okt. 2010

Automatiske klovvaskere halverer klovlidelser

Artikel fra Kvæg Nyt nr. 18 / 2010

Automatiske klovvaskere kan halvere klovlidelser

Artikel fra Effektivt Landbrug, 9. okt. 2010

Buffertank tjent ind på et år

Artikel fra Effektivt Landbrug, 18. august 2010

Byggede sengestald til 14500 kr. pr. ko

Artikel fra LandbrugsAvisen 24. september 2010

Gode forslag til ny kælvningsboks

Artikel bragt i LandbrugsAvisen 17. december 2010

Klove kan bedst lide spalter og riller

Artikel fra Magasinet Kvæg oktober 2010

Klovvaskere halverer klovlidelser

Artikel fra LandbrugsAvisen 5. november 2010

Klovvaskere reducerer digital dermatitis

Artikel bragt i LandbrugsAvisen 8. oktober 2010

Koen stiller nye krav til kælvningsboksen

Artikel bragt i Magasinet Kvæg januar 2011

Koer afprøver komfort i beskyttede ædebåse

Artikel bragt i Magasinet Kvæg september 2010

LEAN - Mange penge at hente ved at undgå spild

Artikel bragt i Magasinet Kvægt december 2010

Låge ved foder automat beskytter

Artikel fra LandbrugsAvisen 19. december 2010

Mange vandkar til ungdyr sidder for højt

Artikel bragt i Magasinet Kvæg juni 2010

Mulighed for valg blandt mange flere gulvtyper

Artikel bragt i Magasinet Kvæg oktober 2010

Nye anbefalinger udkommer på Agromek

Artikel fra LandbrugsAvisen 26. november 2010

Ny FarmTest - kælvningsafdelingen

Skæmprint af "boks" på Landmand.dk om FarmTest kælvningsafd.

Skab løbende forbedringer med forbedringstavlen

Artikel bragt i Magasinet Kvæg november 2010

Spalter til sunde klove

Artikel fra Bovilogisk februar 2010

Stalde til malkekvæg

Info fra Håndbog Dr. plan 2010

Teknik er ikke sikre arbejdspladser

Artikel fra Kvæg Nyt nr. 5 / 2011

Tjek ungdyrenes drikkested

Artikel fra Kvæg Nyt nr. 8 / 2010

Udtagningsteknik i ensilagestakken

Artikel fra Effektivt Landbrug 28. juli 2010

Vælg det rigtige gulv til klovene

Artikel fra Kvæg Nyt nr. 19 / 2010

Vælg det rigtige udstyr

Artikel bragt i Magasinet Kvæg august 2010

Værktøj til flere levende kalve

Artikel bragt i Magasinet Kvæg februar 2010

BAT-godkendelse af flere gulvtyper på vej

Dansk Kvæg, Miljøstyrelsen og BAT-sekretariatet er ved at lægge sidste hånd på et katalog, der beskriver forskellige gulvprincipper, der alle lever op til BAT kravet, og som kvægbrugeren frit kan vælge mellem.

Tjek ungdyrenes drikkested

Frisk vand er ligeså vigtigt som godt foder. Ny FarmTest viser, at flere bedrifter kan optimere ungdyrenes drikkested, så ungdyrene får lettere og mere tryg adgang til bedre drikkevand.

Proces om nye gulvtyper er afsluttet

Vejledende BAT-standardvilkår for malkekvæg - udsendt af Miljøstyrelsen.

Buffertank tjent ind på et år

Farmtest viser stor tilfredshed hos bedrifter, som har investeret i en buffertank. - En investering som betaler sig.

Beskyttelseslåger i foderautomater reducerer aggressioner

Beskyttelseslåger reducerer konkurrencen mellem dyrene og gør fodringen med kraftfoder mere effektiv. Det viser ny svensk undersøgelse.

Afsluttende rapport