Projektansvarlig

Udvikling og implementering af rådgivningskoncepter

Selv om den nyeste faglige viden om svineproduktion er til rådighed, tages den stadig ikke i brug i tilstrækkeligt omfang. Eksempelvis er der meget stor spredning mellem de enkelte svineproducenter, målt på produktionsresultater og dækningsbidrag. I mange besætninger mangler der konkrete værktøjer, der kan understøtte, at pasningen foregår optimalt. Tilsvarende har rådgiverne behov for effektive rådgivningsværktøjer og -metoder, som kan sikre, at viden formidles effektivt ud til alle led af produktionen.