Projektansvarlig

Objektiv dokumentation af råvarekvalitet og dyrevelfærd

Projektet går ud på at sikre en god råvarekvalitet og dyrevelfærd i kvægbruget. Det sker gennem udvikling af et redskab, der automatisk indsamler og præsenterer en ajourført dokumentation af Dyrevelfærd, Sundhed, Fødevaresikkerhed og Råvarekvalitet på en enkel og effektiv måde for kvægbruger, myndigheder og fødevarevirksomheder.

Samtidig udvikles et system der kan hjælpe med at forenkle og billiggøre hele kontrolsystemet således at landbruget bliver mere konkurrencedygtigt samtidig med at kvaliteten kan dokumenteres.

Validering og demonstration af objektive indikatorer for dyrevelfærd

Rapport til projektet: Objektiv dokumentation af råvarekvalitet og dyrevelfærd.

Objektive indikatorer

Rapport - Dyrevelfærd og Råvarekvalitet