Projektansvarlig

Reduktion af næringsstof- og pesticidforbruget i produktionen af spiseløg: resistente sorter og startgødskning

Formålet med demonstrationsprojektet er at sammenligne dyrkningsværdien af nye modstandsdygtige sorter af spiseløg samt at undgå spiringsskader og overforsyning med kvælstof (N) og fosfor (P) ved startgødskning. Ved at optimere sortsvalg og sikre fremspiring og optimal vækst i spiseløg vil udbyttet kunne maksimeres samtidig med at forbruget af gødning og pesticider vil kunne reduceres, til gavn for miljøet.