Projektansvarlig

Sundhed og dyrevelfærd i kvægbesætninger - demo.

Formålet med projektet er at demonstrere værdien af forbedret dyresundhed, dyrevelfærd og systematisk smittebeskyttelse i danske kvægbesætninger. Projektet består af 4 delprojekter: 1. Smittebeskyttelse, 2. Nedbringelse af kalve- og kodødeligheden, 3. Forbedret klovsundhed og 4. Reducere andelen af subklinisk og klinisk ketose blandt malkekøer

Endelig Branchekode for egenkontrol kvæg

Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger. Branchekoden er godkendt af Fødevarestyrelsen den 1. juli.2010

Sundhedsøkonomiske overvejelser i forhold til ketose i mælkekvægbesætninger

Afrapportering Ketose projekt 2343

Forebyggelse af smitsomme klovsygdomme

Årsagen til klovsygdomme findes primært i nærmiljøet omkring klovene. Læs om forebyggelse af klovsygdommene Interdigital dermatitis, Digital dermatitis, balleforrådnelse og klovbrandbyld.

Liste over midler til klovbade

For at lette overblikket over klovbademidler på det danske marked har Videncentret for Landbrug, Kvæg udarbejdet en liste over midler, som ifølge forhandlerne er lovlige i henhold til gældende EU-direktiv (direktiv 98/8/EF).

Indberetning af klovlidelser via Dyreregistrering

Vejledning der beskriver mulighederne for indtastning af registrering om klove i Dyreregistrering.

Liste over klovbeskærere, som registrerer

Videncentret for landbrug, Kvægs liste over de klovbeskærere, som registrerer klovlidelser.

Hydratkalk kan give ætsninger

Hydratkalk har effekt på digital dermatitis, men kan forårsage ætsninger.

Klove og halthed hos malkekvæg

Nyere forskning i: Klove og halthed hos malkekvæg - et review over svenske og danske forskningsprojekter i perioden 2005-2010

Firedobling af klovregistreringen

På to måneder er antallet af besætninger, der registrerer klovbeskæring, firedoblet. Fuldt forståeligt, eftersom registreringen danner grundlag for en økonomisk rentabel indsats.

Klovregistrering boomer

Mellem 25.000 og 30.000 klovbeskæringer registreres i øjeblikket pr. måned, og tallet stiger. Der er kommet godt gang i registreringen af klovlidelser ved klovbeskæring.

FarmTest - Gulvtypens påvirkning af klovene

FarmTesten udpeger fast gulv med dræn og rilleskåret spaltegulv, som de mest hensigtsmæssige gulvtyper, når det gælder klovsundhed.

15 pct. nykælvere har ketose

Artikel fra Kvæg Nyt nr. 4 - 2011

Rapport over interviews af landmænd og deres kodødelighed

Oversigt over spøgsmål vedr. kodødelighed

Døde køer æder dine penge

Artikel i Produktionsøkonomi, Kvæg 2010

Rette holdning er vigtig

Indlæg på Kvægkongressen 2010 - Sænk kodødeligheden

Dyrene har første prioritet

Indlæg på Kvægkongressen 2010 - Sænk kodødeligheden

Kort om registrering i Klovregisteringsprogrammet

Møde den 15.01.2010

Om registrering i Klovregisteringsprogrammet

Møde i Bredsten den 18.01.2010

Styr på klovsundheden - hvordan?

Møde den 28.01.2010

Klovregistrering

Erfagruppemøde hos Bent Pedersen den 18.02.2010

Kodødelighed - 12 måneders periode oversigt

Foreløbig udgave

Oversigt over møder/foredrag vedrørende Klovregistrering

Foredrag og møder i 2010

Status on claw health in Denmark

Agro Food Park, 31th of August 2010. Franskmænd på visit.

How do the Danish farmers get benefit from the data

Agro Food Park, 31th of August 2010. Franskmænd på visit.

Forebyggelse frem for brandslukning

Klovlidelser - Møde den 06.10.2010

Anvendelse af klovdata til forbedring af klovsundheden

Møde 01.011.2010

Opgørelse baseret på danske klovdata

Møde 01.11.2010

Få overblik over klovtilstanden

Møde den 02.11.2010

Jysk Kvægdag - Anvendelse af klovdata

Møde den 06.12.2010

Information til landmænd om registrering af klovlidelser

Brev sendt 11.01.2010

Registrering af klovlidelser

Folder - 06.17.2010

Registreringer af klovlidelser

Mail afsendt 07.10.2010

Kort om registreringer

Information til landmænd - 15.01.2010

Hurtig registrering af klovbeskæring

Artikel fra Kvæg Nyt nr. 3 / 2010

Klovregistrering boomer

Artikel fra Kvæg Nyt nr. 19 / 2010

Kom i gang med klovregistrering

Artikel fra Kvæg Nyt nr. 4 / 2010

Lær at behandle mælkefeber og tilbageholdt efterbyrd

OSR-kurserne-2010-afrapportering

Beskyt din besætning og Vi har beskrevet hvordan ...

Artikler Kvæg Nyt nr. 9 - 2010 - Tema: smittebeskyttelse

Ny bekendtgørelse om smittebeskyttelse

Artikel Kvæg Nyt nr. 01 - 2010

Slæb ikke mund- go klovsyge med hjem fra østasien

Artikel fra Kvæg Nyt - 11 - 2010

Etabler en udleveringsboks

Artikel fra Kvæg Nyt - 23 - 2010

Evaluation of dairy herd health managent

Updates on Ruminant Production and Medicine

Challenging the myth of the irrational dairy farmer

New Zealand Veterinary Journal, feb. 2011

The need for surveillance

- from the livestock and meat industries perspective

Biosecurity - a social dilemma

Article 2010

Sundhed - Intern smittebeskyttelse

Danske anbefalinger - Indretning af Kvægstalde 2010

Hvad er SOP?

Danish dairy farmers preception of biosecurity

Artikel i Preventive Veterinary Medicine, 26. januar 2011

Afsluttende rapport