Landdistriktsmidler 2012

Projekter finansieret af midler fra Landdistriktsmidler i bevillingsåret 2012.