Nyt om havrerødsot/bladlus i vinterhvede og vinterbyg

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Der findes p.t. kun meget få bladlus, derfor intet bekæmpelsesbehov.
Der findes p.t. kun meget få bladlus, og antallet ligger lavere end på samme tid sidste år. Der er p.t. intet bekæmpelsesbehov. I Slesvig Holsten findes p.t. også kun meget få bladlus, og der er tidligere i efteråret før såning af vintersæd også kun fundet meget få bladlus på spildkornsplanter, majs og græsser.
På specielt udsatte ejendomme, hvor man ofte har haft angreb af havrerødsot og har sået før ca. 15. september, anbefales det dog at undersøge markerne for evt. bladlus og iværksætte bekæmpelse, hvis man har let ved at finde bladlus.


Se kort over de registrerede angreb/fund i vinterhvede og læs de uddybende kommentarer.

Se kort over de registrerede angreb/fund i vinterbyg og læs de uddybende kommentarer.

Figur 1. Forekomst af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i efterårene 2007 og 2008.

Kontakt dit lokale landbrugscenter, hvis du vil vide mere om dette emne!