Projektansvarlig

Forsøg til belysning af årsspecifikke planteavlsspørgsmål

Projektets formål er at muliggøre gennemførelse af innovative forsøg med emner og spørgsmål, der enten opstår lokalt og/eller viser sig i løbet af vækstsæsonen. Desuden gennemførelse af forsøg, der er væsentlige for landmandens økonomi og/eller miljøbelastningen, men som der ikke umiddelbart er nogen anden finansiering af. En sådan finansieringsmulighed vil motivere til øget innovation lokalt.

Forsøg til belysning af årsspecifikke planteavlsspørgsmål

Afsluttende rapport

Oversigt over Landsforsøgene 2008

Oversigten udkommer én gang årligt som en afrapportering af de godt 1.100 markforsøg, der i årets løb er udført i samarbejde mellem de lokale planteavlskontorer og Landscentret, Planteproduktion.

Havrerødsot i vintersæd

I milde områder af landet kan der være behov for bladlusbekæmpelse i marker med vinterbyg og -hvede sået før omkring 15.-20. september. Undersøg, om der er bladlus i marken.

Nyt om havrerødsot/bladlus i vinterhvede og vinterbyg

Der findes fortsat kun meget få bladlus, og antallet ligger lavere end på samme tid sidste år. Der er fortsat intet bekæmpelsesbehov.

Nyt om havrerødsot/bladlus i vinterhvede og vinterbyg

Der findes fortsat kun meget få bladlus.

Nyt om havrerødsot/bladlus i vinterhvede og vinterbyg

Der findes fortsat kun meget få bladlus.

Nyt om havrerødsot/bladlus i vinterhvede og vinterbyg

Der findes p.t. kun meget få bladlus, derfor intet bekæmpelsesbehov.

Nyt om havrerødsot/bladlus i vinterhvede og vinterbyg

Der findes fortsat kun meget få bladlus, og antallet ligger lavere end på samme tid sidste år.

Nyt om havrerødsot/bladlus i vinterhvede og vinterbyg

Nyeste data fra planteavlskonsulenternes registreringsnet og Landscentrets kommentarer.

Nyt om havrerødsot/bladlus i vinterhvede og vinterbyg

Nyeste data fra planteavlskonsulenternes registreringsnet og Landscentrets kommentarer.