Projektansvarlig

Behovsbestemt Plantebeskyttelse

Projektet skal medvirke til, at der kan fastholdes et lavt pesticidforbrug og om muligt reducere det yderligere. I forsøg afprøves nye strategier for anvendelse af pesticider i lave doseringer. Desuden undersøges mulighederne for at optimere sprøjteteknikken ved bekæmpelse af ukrudt, svampe og skadedyr i korn og vinterraps.

Behovsbestemt plantebeskyttelse

Afsluttende rapport

Oversigten 2008 - Majs

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2008.

Oversigten 2008 - Vinterhvede

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2008.

Oversigten 2008 - Vårbyg

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2008.

Oversigten 2008 - Raps

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2008.

Oversigt over Landsforsøgene 2008

Oversigten udkommer én gang årligt som en afrapportering af de godt 1.100 markforsøg, der i årets løb er udført i samarbejde mellem de lokale planteavlskontorer og Landscentret, Planteproduktion.

Svampestrategier ved forskellige prisniveauer

Alt andet lige medfører en højere afgrødepris, at der skal anvendes en højere indsats af svampemidler. Det er dog altid nødvendigt at vurdere smittetrykket. I 2008 vad det i hvede selv ved høje kornpriser oftest ikke rentabelt at sprøjte mod svampe.

Timing og middelvalg ved bekæmpelse af ukrudt

Øget forekomst af græsukrudt i vintersæd skærper kravet om at opnå høj effekt. Ved efterårsbekæmpelse er det afgørende at sprøjte tidligt, mens græsset er under fremspiring.

Timing og middelvalg ved bekæmpelse af ukrudt

Indlæg på Plantekongres 2009.