Projektansvarlig
Johannes Frandsen

Datahåndtering i grovfoderkæden

Projektets formål er at identificere de steder i grovfoderkæden, hvor håndteringen af grovfoderet kan optimeres. Dette sker ved at kortlægge mulighederne for at effektivisere datahåndtering og dataop-samling i hele grovfoderkæden fra mark til foderbord. Dette opnås ved: At beskrive og efterprøve muligheden for at håndtere grovfoderdata elektronisk. At beskrive standarder for automatisk opsamling af udbyttedata og udfodrede fodermængder. At beskrive og efterprøve muligheden for at udveksle grovfoderinformationer mellem databaser.